S'obre la convocatòria per a la prestació social de caràcter econòmic a les persones amb discapacitat, per a l'any 2019

Dilluns, 1 de juliol de 2019 a les 00:00

Fins el dia 19 d’agost es pot tramitar la prestació d'atenció social a les persones amb discapacitat (PUA), que té per objecte contribuir a les despeses ocasionades per l’adquisició de productes i actuacions destinades a permetre la promoció de l’autonomia personal de les persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial amb mesures compensatòries, per tal de millorar-ne la qualitat de vida i fomentar-ne la integració social.

Poden ser beneficiàries d’aquesta prestació les persones que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% i que compleixin les condicions i els requisits que s'especifiquen en aquesta convocatòria.

Sol·licituds i terminis de presentació

Les sol·licituds s'han de presentar mitjançant el formulari de sol·licitud que es pot obtenir a:

- Dependències del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies: http://treballiaferssocials.gencat.cat/registres

- Apartat “formularis i documentació” del web del Departament: http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/formularis

- Apartat “Tràmits” del web de la Generalitat de Catalunya: http://tramits.gencat.cat.

- Apartat “Tràmits” del web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies: http://treballiaferssocials.gencat.cat

Darrera actualització: 01.07.2019 | 09:29