S'obre el termini per a fer la sol·licitud de gestió d’una barra a la Festa Major

Dilluns, 13 de gener de 2020 a les 00:00

Les entitats, clubs i associacions interessades a muntar una barra per Festa Major, hauran de fer la sol·licitud mitjançant una instància presentada a l’Ajuntament abans del 31 de març, en compliment de l’article 2 del la Ordenança municipal que regula les normes tècniques i de gestió per a les autoritzacions d’ocupació de la via pública o terrenys d’ús públic amb activitats firals recreatives. Cal omplir i signar els dos documents i entrar-los per registre.

Amb la instància caldrà presentar la documentació que consta a l’article 2 de l’esmentada ordenança i com a mínim la següent documentació:

- Projecte i motius pels quals es vol muntar.

- Projecte d’activitat de la Lluita de Barris que s’organitzarà (tipus d’activitat, recursos humans amb els que es compte, necessitats organitzatives, etc.).

- Assegurança de Responsabilitat Civil que cobreixi l’activitat i comprovant de pagament.

- Carnet de manipulador (en cas que se serveixi menjar).

Així mateix, en cas que hi hagi més sol·licituds que barres disponibles es realitzarà un concurs les bases del qual seran publicades al web de l’Ajuntament abans del 30 d’abril.

Darrera actualització: 30.01.2020 | 09:44