S’actualitzen diferents ordenances fiscals

Dilluns, 6 de novembre de 2023 a les 00:00

En el passat ple ordinari de 30 d’octubre el Ple va aprovar l’actualització de diferents ordenances fiscals, essent la més destacable l’augment de la taxa de recollida de residus, que pujarà un 35%. Aquest és un augment molt inferior al 86% que s’hauria d’aplicar segons la legislació europea, que obliga que la recaptació per aquest concepte cobreixi la totalitat del seu cost. L’equip de govern, amb el suport de l’oposició, va acordar no fer aquest augment de cop, i repartir-lo entre 2024 i 2025.

IBI

Malgrat la proposta de l’equip de govern d’augmentar l’IBI un 10% per actualitzar un impost que no s’ha modificat des de l’any 2015 i que està per sota la mitjana de gran part de municipis amb característiques similars a l’Ametlla, amb l’objectiu de dotar el consistori de sostenibilitat i independència financera per poder abordar diferents inversions, la proposta no va prosperar pels vots en contra de l’oposició, la qual va considerar que el context socioeconòmic no és l’adient per aplicar aquesta actualització.

L’equip de govern va mostrar la seva perplexitat davant la postura d’ERC, ja que la proposta inicial traslladada als grups de l’oposició era d’augmentar l’impost un 5%, i s’havia arribat al 10% atenent les consideracions rebudes per part del portaveu del grup republicà i exalcalde Pep Moret, el qual finalment havia votat en contra.

Amb tot, l’IBI es va mantenir igual amb una bonificació del 90% per a famílies nombroses, respecte al 25% que s’aplicava en l’actualitat.

La resta de taxes i impostos que sí que es van actualitzar van ser el de la plusvàlua, el d’activitats econòmiques i el de vehicles de tracció mecànica.

Darrera actualització: 06.11.2023 | 13:39