Remodelació de la Sala Municipal de Teatre i de la nau Feliubadaló

Dimecres, 8 de març de 2023 a les 10:00

L’equip de govern va prendre la decisió de procedir a la rehabilitació de la Sala Municipal de Teatre i de la nau Feliubadaló, en una decisió sustentada en els sengles processos de participació ciutadana. Ambdues construccions es troben en un estat de conservació molt deficient i, des d’un punt de vista estrictament tècnic, les rehabilitacions són necessàries i urgents.

La Sala i la nau Feliubadaló són espais de referència del nostre poble; la primera a escala social i cultural, amb ballades, carnavals, festes majors, i de manera especial el cinema i el teatre, de la mà d’en Francesc Boada i del Grup de Teatre Nyoca respectivament; i la segona en l’àmbit social, a l’haver estat la primera fàbrica de l’Ametlla del Vallès.

Ambdós punts de referència ajuden a donar un caràcter de recorregut al Passeig, configurant el seu inici i el seu final. Per tant, i des de la perspectiva del disseny urbà, podem entendre la importància estratègica d’ambdós equipaments.

Les actuacions a realitzar, tant a La Sala com a la nau Feliubadaló, passen per la seva rehabilitació constructiva i energètica, la millora en la qualitat de la seva accessibilitat i habitabilitat i la seva adaptació a les diferents normatives de seguretat, garantint una actuació d’acord amb els nous objectius de desenvolupament sostenible.

Els usos bàsics a desenvolupar a La Sala, són els de teatre, cinema i d’altres espectables que s’adaptin a les seves característiques, i pel que fa a la nau Feliubadaló, els usos agafen una altra dimensió, ja que disposa d’un espai industrial, una nau, capaç de recollir diferents tipologies d’activitats complementàries i de gran format.

Amb aquests dos espais no es tanca el mapa d’equipaments cívics i culturals del municipi, ja que una possible concentració en l’espai de l’Ajuntament de les oficines municipals, incloent-hi la sala de plens, permetria alliberar, en un futur pròxim, l’edifici de Can Muntanyola, destinant-lo a les entitats locals.

En data d’avui ja s’han elaborat i finalitzat els documents tècnics corresponents. Ambdós projectes s’han licitat i s’han adjudicat a diferents equips d’arquitectes (M6 Arquitectura i Guitart Arquitectura i ASS SLP per a La Sala i la nau Feliubadaló respectivament). El dimecres 22 de febrer es va presentar el projecte de la Sala per part dels seus tècnics redactors, i el pròxim 22 de març es farà el mateix amb el projecte de la nau Feliubadaló.

Amb aquestes rehabilitacions, es conforma un pla estratègic en el qual els equipaments són els protagonistes, i un espai urbà que els embolica, donant peu a la centralització dels serveis municipals i recuperant Can Muntanyola per a la ciutadania.

A conseqüència d’aquest pla, apareix l’avantprojecte per a la reurbanització de l’espai urbà del centre (en fase de finalització per part de J. Henrich, arquitecte) entès com un cor que batega al servei dels barris que l’envolten, i amb una voluntat clara de pacificar-lo donant prioritat als vianants. Aquest avantprojecte donarà pas a la redacció d’un pla director per la seva execució, adaptada a les possibilitats del pressupost municipal.

Les actuacions contemplades en els dos projectes de rehabilitació s’han presentat a les subvencions del Plan de Impulso a la Rehabilitación de los Edificios Públicos (PIREP) del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, línia 1, La Sala, amb termini de finalització el setembre del 2024, i nau Feliubadaló a la línia 2, amb termini de finalització al setembre del 2026.

El pressupost del projecte de rehabilitació de La Sala puja a la quantitat aproximada de 900.000 €, que sumats als 700.000 € que es pressuposten en el projecte d’equipament esceno-tècnic (David Pujol Globeling), endegat per la Diputació de Barcelona, sumen la quantitat d’1.600.000 €, pels quals s’ha aconseguit una subvenció d'1.300.000 € (Fons Next Generation, PIREP), ja ingressats a la caixa de l’Ajuntament.

Pel que fa a la nau Feliubadaló, el pressupost puja a la quantitat aproximada d'1.300.000 €, i s’està esperant en qualsevol moment la quantitat subvencionada pels mateixos fons.

A hores d’ara, s’estan realitzant els protocols per a la seva licitació i justificació davant de les administracions estatals, les quals han establert uns protocols molt estrictes, entre els quals hi ha el plau antifrau, ja redactat i aprovat en el darrer Ple, que s’imposarà a tots els tràmits abans relacionats.

Darrera actualització: 08.03.2023 | 11:07