Rehabilitació de les piscines de Can Camp

Dijous, 21 de juny de 2018 a les 13:00

Les darrers setmanes s’ha estat treballant intensament a les piscines gran i petita de Can Camp per tal rehabilitar-les perquè puguin oferir el servei de bany a l’estiu en òptimes condicions.

Ambdues piscines presentaven un important degradació a causa de la seva antiguitat, que ocasionava una sèrie de problemes importants per al seu funcionament a l’estiu.

Les millores que s’han fet han estat:

Piscina gran:

  1. Instal·lació de 3 nous skimmers.
  2. Condicionament del vas: neteja piscina, neteja de tots els ponts d’unió actuals, segellar-los amb ciment, reparar les esquerdes, segellar-les amb ciment impermeable i reparar el revestiment en mal estat.
  3. Impermeabilitzar el vas i pont d’unió.
  4. Fer el nou revestiment interior del vas: eliminar les irregularitats pròpies de l’obra, col·locar el revestiment en l’interior del vas amb peces vítro-porcelàniques, aplicar una borada de ciment blanc en tota la superfície, protegint les juntes del revestiment instal·lat.
  5. Millores de cloració: s’ha eliminat el sistema de dosificació sòlida i s’ha instal·lat una bomba dosificadora de cabal constant amb dipòsit de magatzematge, amb totes les mesures de seguretat incloses: tub sonda, dispensador de nivell, etc.

Piscina petita:

  1. S’ha polit la piscina i eliminat tota la pintura, les irregularitats pròpies de l’obra i s’ha reparar la correcta entrega del revestiment. S’ha instal·lat un nou revestiment de peces vítro-porcelànitzades amb ciment-cola i s’ha aplicat una borada de ciment a tota la superfície, protegint les juntes del revestiment instal·lat.
  2. Sistema de cloració: s’ha instal·lat un equip per al control del pH amb sonda i medició i control del clor lliure amb sonda d’elèctrodes per dosificar de forma proporcional l’àcid i clor lliures.

Amb aquestes mesures es reduirà entorn el 20% el cost de manteniment d’aquestes piscines.

Darrera actualització: 21.06.2018 | 13:22