Propera intervenció de millora en la xarxa de camins

Diumenge, 13 de desembre de 2020 a les 00:00

A partir de dilluns 14 de desembre es començarà a fer la posada a punt i millora de diversos trams de la xarxa de camins públics. 

En concret, i motivat per les actuacions de millora, hi haurà un tall al trànsit de vehicles dels dies 14 al 20 de desembre que afectarà el camí que va de Turons del Vallès (Cami de Mas Fabrera) a Can Plandolit i el tram que va de la Cruïlla de Can Plantada - Can Plandolit fins a Can Parellada. Els talls són a causa de la construcció d’una petita rampa formigonada a la sortida a Turons del Vallès (Camí de Mas Fabrera) del Camí de Can Plandolit, i per resoldre punts d’entollament d’aigua amb la construcció de guals en formigonatges.
 
També hi haurà afectació al trànsit, sense que comporti un tall del camí, en el camí de Can València, en la zona propera als números 2,3,4, i 5, i ala part superior del camí que de Can València a tocar amb al connexió amb Pinar i Portús.
 
La resta de millores dels camins només comportaran afectacions puntuals al trànsit sense que es talli la circulació de vehicles.
 
Els camins que s’intervindrà seran:
 
Camí de Can València
Camí de Santa Eulàlia
Camí de Can Plantada
Camí de Can Guineu
Camí de Can Gafa
Camí de Can Plandolit a Turons del Vallès (Fins camí de Mas Fabrera)
Camí de la Font del Gat
Camí de la Bogadella
Camí de Can Moret
Camí de Can Jaumira
Camí de Sant Nicolau (Accés des de carretera de Puiggracios)
Camí de Can Jaumira ( Zona Can Rodoreda)
Camí del Pou de Glaç
Camí del Cementiri
Tram no asfaltat de la Carretera de Puiggarciós d’accés al Santuari

 

Darrera actualització: 14.12.2020 | 08:47