Prohibició de l'ús de pirotècnia

Dilluns, 20 de juny de 2022 a les 00:00

L’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès comunica que queda prohibit l’ús de pirotècnia i l’encesa de fogueres a tot el terme municipal, atès l’elevat risc d’incendi i, també, als efectes nocius que té per la salut dels animals (especialment gossos, gats i ocells).

El Consistori recorda que no hi ha cap punt del municipi que estigui situat a més de 500 metres de zones boscoses.

Tal com recull el BAN d’alcaldia emès el dia d’avui, es demana als veïns i veïnes que compleixin la normativa vigent:

  • No s’autoritza cap foguera ni llançament de material pirotècnic de categoria F3 (classe III) a cap indret del terme municipal.
  • No s’autoritzen els petards de categoria F1 i F2 a cap indret del terme municipal, a excepció de l’espai habilitat de la plaça de l’Ajuntament.
  • No està permès llençar petards contra el mobiliari urbà (papereres, bancs, contenidors…). No es pot encendre cap petard dins les cases.
  • No es poden subjectar els petards amb les mans ni llançar-los contra ningú.
  • No està permès desar el material pirotècnic a les butxaques ni manipular petards des de balconades ni finestres.
  • Cal utilitzar mitjans segurs per encendre el material pirotècnic: metxes i similars.
  • Segons la normativa vigent (RD 989/2015) resta prohibit l’ús dels articles de les  categories F1 (bombetes, bengales de pal, sortidors, voladors…) i F2 (rodes, traques, bengales, carcasses, tubs xiuladors…) a menors de 12 i 16 anys respectivament.
  • La distància de seguretat respecte als articles de la categoria F1 ha de ser igual o  superior a 1 metre; pel que fa als articles de la categoria F2 la distància ha de ser igual o superior a 8 metres.

El Consistori demana responsabilitat i que se segueixin en tot moment els consells per a la celebració de revetlles promoguts pel Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i de Protecció Civil, i atendre en tot moment els requeriments que la Policia Local us pugui fer.

Aquesta actuació pretén acomplir la normativa de prevenció d’incendis forestals de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb la Llei 6/1988, del 30 de març, forestal de Catalunya; la Llei 43/2003, del 21 de novembre, de forests; la Llei 5/2003, del 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana, i el Decret 64/1995, del 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals.

Darrera actualització: 21.06.2022 | 10:17