Procés de preinscripció i matrícula de l’Escola Bressol Municipal l’Ametller pel curs 2021-2022

Divendres, 30 d'abril de 2021 a les 00:00

El servei d’escola bressol municipal de l’Ametlla del Vallès s’ofereix als infants de quatre mesos a tres anys d’edat.

El procés de preinscripció s’inicia amb la presentació de sol·licituds i finalitza amb la publicació de la relació dels infants admesos.

Per ser admès en una escola bressol o una llar d’infants pública, l’infant ha de tenir, com mínim, setze setmanes l’1 de setembre de 2021.

CALENDARI DEL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

FASES

DATES

Període de presentació de sol·licituds de preinscripció

10 al 21 de maig de 2021

Publicació de llistes provisionals amb el barem

1 de juny de 2021

Reclamacions a les llistes baremades

2 al 8 de juny de 2021

Sorteig públic a les 10h. a l’escola L’Ametller per determinar l’ordenació de sol·licituds, si s’escau

9 de juny de 2021

 

Publicació de la relació definitiva dels infants admesos

15 de juny de 2021

Període de matrícula

16 al 22 de juny de 2021

CRITERIS D’ADMISSIÓ D’INFANTS

Una vegada finalitzat el període de preinscripció, si el nombre de sol·licituds és superior al nombre de vacants, aquestes es baremaran d’acord amb els criteris que marca la normativa vigent. En cas d’empat, l’ordenació de les sol·licituds afectades es farà mitjançant sorteig públic.

Aquest procediment es durà a terme per a les places ordinàries i de la mateixa manera per a les places reservades a infants amb NESE.

Podeu trobar la informació sobre els diferents criteris a la web de la Generalitat:

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/infantil-0-3/inici/

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DE PREINSCRIPCIÓ

Les sol·licituds de preinscripció es formalitzaran mitjançant l’imprès que trobaran a: https://www.kindertic.com/ca/preinscripcions/85-ametller

La documentació bàsica s’enviarà per mail a: lametller@ametlla.cat

Si es vol fer de manera presencial amb cita prèvia trucant al 93 845 79 59/ 617 99 06 27

Web: http//lametller.wordpress.com

Darrera actualització: 30.04.2021 | 11:38