Ple ordinari telemàtic, el 29 de març

Dimecres, 24 de març de 2021 a les 00:00

El proper dilluns 29 de març se celebrarà un Ple ordinari en format telemàtic, que es podrà seguir en directe a través del canal Youtube de l'Ajuntament a partir de les 19h.

Com totes les sessions ordinàries, comptarà amb un torn de precs i preguntes del públic. Les persones interessades hauran d'enviar la seva pregunta al correu alcaldia@ametlla.cat a partir de l'inici de la sessió indicant nom, cognoms i barri. Les deu primeres es respondran en directe en el mateix Ple, i a la resta se'ls donarà resposta via correu electrònic per tal d'agilitzar la sessió.

Ordre del dia:

PART RESOLUTIVA:

1.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior núm. 4 de 22 de febrer de 2021.

DICTÀMENS

2.- Aprovació, si s'escau, prórroga Pla Local de Joventut .

3.- Aprovació, si s'escau, Modificació Bases Reguladores i convocatòria 2021 per a la concessió d'ajuts per al suport escola.

4.- Aprovació, si s'escau, Modificació Bases i convocatòria 2021 beques activitats esportives.

5.- Aprovació, si s'escau del Reglament del Servei d’Allotjament Temporal d’Urgències de l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès.

6.- Aprovació, si s’escau, de la minuta del conveni de col·laboració interadministrativa entre diversos ajuntaments per a la gestió dels conflictes relacionats amb el porc senglar.

7.- Autoritzar, si s’escau, la compatibilitat a favor de la treballadora Sra. L.P.S

8.- Autoritzar, si s’escau, la compatibilitat a favor del treballador Sr. R.M.C

MOCIONS

9.- Moció presentada conjuntament pels grups municipals En Comú Podem, Ametlla’t-A’T i ERC-AM, per l’indult a Pablo Rivadulla i Duró (Pablo Hasél)

10.- Moció presentada conjuntament pels grups municipals d’ERC-AM, Junts i Ametlla’t-A’T, de suport a l’Amnistia.

11.- Moció presentada conjuntament pels grups municipals ERC-AM, En Comú Podem, Ametlla’t-A’T i PSC-CP, en suport al dret a morir dignament.

12.- Moció presentada conjuntament pels grups municipals ERC-AM, En Comú Podem, PSCCP i Junts , en suport als treballadors i en contra del tancament de Bosch a Lliçà d’Amunt.

13.- Moció del grup municipal l’Ametlla en Comú podem a favor de la diversitat de gènere i per la igualtat de drets de les persones trans.

CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ

14.- Donar compte del llistat extractat dels decrets d’alcaldia (Del núm. 2021/103 de 10-2-2021, al núm. 2021/214, de 15-3-2021.

15.- Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de l’última sessió ordinària del Ple (De la núm. 5 de 8-2-2021, a la núm. 9 de 8-3-2021).

16.- Precs i preguntes.

Darrera actualització: 24.03.2021 | 10:32