Ple ordinari en format telemàtic, el 25 de gener

Dijous, 21 de gener de 2021 a les 00:00

El dilluns 25 de gener tindrà lloc una sessió plenària de caràcter ordinari i en format telemàtic, com a mesura preventiva per evitar contagis de COVID-19. La sessió es podrà seguir en directe a través del canal Youtube de l'Ajuntament a patir de les 19h.

Com totes les sessions ordinàries, comptarà amb un torn de precs i preguntes del públic. Les persones interessades hauran d'enviar la seva pregunta al correu alcaldia@ametlla.cat a partir de l'inici de la sessió indicant nom, cognoms i barri. Les deu primeres es respondran en directe en el mateix Ple, i a la resta se'ls donarà resposta via correu electrònic per tal d'agilitzar la sessió.

Ordre del dia:

PART RESOLUTIVA:

1.- Aprovació dels esborranys de les actes de les sessions anteriors núm. 9, de 28-12-2020 i núm. 2 de 20-1-2021.

DICTÀMENS

2.- Ratificar Decret Alcaldia d’aprovació Oferta Pública 2020

3.- Aprovació Compte General exercici 2019.

4.- Proposta d’aprovació pel ple municipal de l’elaboració d’un Pla Local d’Educació a l’Ametlla del Vallès.

5.- Aprovació restabliment retribució de regidor.

CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ

6.- Donar compte del llistat extractat dels decrets d’alcaldia (Del núm. 2020/862 de 16-12-2020, al núm. 2021/16, de 13-1-2021.

7.- Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de l’última sessió ordinària del Ple (De la núm. 38 de 14-12-2020, a la núm. 40 de 28-12-2020).

8.- Precs i preguntes.

Darrera actualització: 21.01.2021 | 10:13