Ple ordinari en format presencial, el 28 de juny

Dimecres, 23 de juny de 2021 a les 13:00

El dilluns 28 de juny, a les 18h, tindrà lloc un Ple de caràcter ordinari en format presencial a la Sala Polivalent (aforament limitat).

Com totes les sessions ordinàries, comptarà amb un torn de precs i preguntes del públic. Les persones interessades hauran d'enviar la seva pregunta al correu alcaldia@ametlla.cat a partir de l'inici de la sessió indicant nom, cognoms i barri. Les deu primeres es respondran en directe en el mateix Ple, i a la resta se'ls donarà resposta via correu electrònic per tal d'agilitzar la sessió.

Ordre del dia:

1-. Aprovació de l'acta de la sessió anteior.

2-. Informació Alcaldia.

3-. Aprovació de la modificació de crèdit 09/2021 mitjançant transfarència de crèdit per crèdit extraordinari.

4-. Donar compte dels acords adoptats per l'Alcaldia i la Junta de Govern Local contraris a les objeccions de la Intervenció exercici 2020.

5-. Aprovació, si s'escau, pel Ple Municipal,  a l'adhesió de l'Ametlla del Vallès al Pacte Contra la Segregació Escolar.

6-. Sol·licitud de compatibilitat laboral EBT.

7-. Declaració institucional amb motiu del Dia de l'Orgull LGBTI+ 2021

8-. Donar compte del llistat extractat dels decrets d'alcaldia.

9-. Donar compte dels acords adoptat per la Junta de Govern Local des de l'última sessió del Ple.

10-. Precs i preguntes.

Darrera actualització: 23.06.2021 | 14:30