Ple ordinari, el 27 de setembre

Dimecres, 22 de setembre de 2021 a les 00:00

El dilluns 27 de setembre tindrà lloc un Ple de caràcter ordinari, a les 19h a la Sala Polivalent (aforament limitat), que també s'emetrà en directe a través del canal Youtube de l'Ajuntament.

Com totes les sessions ordinàries, comptarà amb un torn de precs i preguntes del públic. Les persones interessades hauran d'enviar la seva pregunta al correu alcaldia@ametlla.cat a partir de l'inici de la sessió indicant nom, cognoms i barri. Les deu primeres es respondran en directe en el mateix Ple, i a la resta se'ls donarà resposta via correu electrònic per tal d'agilitzar la sessió.

Ordre del dia:

A) Part resolutiva

1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

2.- Informació d'Alcaldia.

3.- Aprovació del Compte General Exercici 2020.

4.- Verificació del Text Refós del Pla Especial del catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable.

5.- Esmena acord de proposta de Ple, assignació plus RLT professors/es Escola Municipal de Música.

6.- Proposta d'aprovació de la destrucció d'armament (en relació a l'armament obsolet de la Policia Local).

7.- Revisió de la xifra del padró d'habitants a data 1 de gener de 2021.

8- donar compte del Decret d'Alcaldia núm. 2021/0721, de 14 de setembre de 2021, de modificacióde la delegació de regidories i de modificació de la denominació de dues regidories.

9.- Moció presentada pel grup municipal ERC-AM, amb l'adhesió dels grups municipals del PSC-CP, En Comú Podem i Ametlla't, de suport a la proposta presentada per les Associacions de Voluntaris de Protecció Civil de Catalunya perquè els sigui concedida la Creu de Sant Jordi.

10.- Moció presentada pel grup municipal En Comú Podem, amb l'adhesió dels grups municipals ERC-AM, PSC-CP i Ametlla't, d'adhesió al projecte "No puc esperear!".

B) Activitat de control

11.- Donar compte del llistat dels Dercrets d'Alcaldia (del núm. 2021/566 al 2021/721).

12.- Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió ordinària de Ple, de la núm. 26 a la núm. 28.

C) Precs i preguntes

Darrera actualització: 22.09.2021 | 13:02