Ple ordinari, el 27 de juny

Dimecres, 22 de juny de 2022 a les 00:00

Dilluns 27 de juny se celebrarà un Ple de caràcter ordinari a les 19h a la Sala Polivalent, que s'emetrà en streaming a través del canal Youbute de l'Ajuntament.

Com totes les sessions ordinàries, hi haurà un torn de precs i preguntes obert al públic. Les persones interessades hauran d'enviar la seva pregunta al correu alcaldia@ametlla.cat a partir de l'inici de la sessió indicant nom, cognoms i barri. Les deu primeres es respondran en directe en el mateix Ple, i a la resta se'ls donarà resposta via correu electrònic per tal d'agilitzar la sessió.

Ordre del dia:

 1. Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior de data 30 de maig de 2022.
 2. Informació d'Alcaldia.
 3. Donar compte de la declaració com a regidor no adscrit.
 4. Donar compte de l'aprovació de la liquidació del Pressupost de l'exercici 2021.
 5. Modificació de crèdit 6/2022 de suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat amb baixes de crèdit d'altres aplicacions.
 6. Aprovació inicial de la modificació de crèdit 7/2022 de suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat mitjançant romanent líquid de tresoreria per a despeses general.
 7. Aprovació de la concertació d’una operació de préstec amb el banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. per finançar inversions previstes en el vigent pressupost per un import de 1.204.938,12€, en el marc del programa de crèdit local de la Diputació de Barcelona 2022.
 8. Aprovació xifra del Padró d'Habitants any 2021.
 9. Moció que presenten els grups municipals ERC-AM, Junts per l'Ametlla-JUNTS i PSC-CP, en defensa dels Jutjats de Pau.
 10. Declaració institucional de l'Ajuntament de l'Ametlla del Vallès pel Ple 27 de juny de 2022, Dia per a l'alliberament i orgull LGTBI.
 11. Manifest del Dia Mundial de les Persones Refugiades 2022.
 12. Donar compte del llistat dels Decrets d'Alcaldia (Del núm. 380 de 17-5-2022 al núm. 459 de 13-6-2022).
 13. Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió de Ple, de la núm. 18 de 16-5-2022 a la núm. 21 de 7-6-2022.
 14. Precs i preguntes
Darrera actualització: 22.06.2022 | 11:28