Ple ordinari el 25 d'octubre

Dimecres, 20 d'octubre de 2021 a les 00:00

El dilluns 25 d'octubre tindrà lloc un Ple de caràcter ordinari, a les 19h a la Sala Polivalent (aforament limitat), que també s'emetrà en directe a través del canal Youtube de l'Ajuntament.

Com totes les sessions ordinàries, comptarà amb un torn de precs i preguntes del públic. Les persones interessades hauran d'enviar la seva pregunta al correu alcaldia@ametlla.cat a partir de l'inici de la sessió indicant nom, cognoms i barri. Les deu primeres es respondran en directe en el mateix Ple, i a la resta se'ls donarà resposta via correu electrònic per tal d'agilitzar la sessió.

Ordre del dia:

 1. Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior de data 27/09/2021.
 2. Informació d'alcaldia.
 3. Aprovació inicial de la modificació de crèdit 15/2021 mitjançant suplement de crèdit finançat mitjançant romanent líquid de tresoreria per a despeses generals.
 4. Aprovació de la modificació de crèdit 14/2021 mitjançant transferència de crèdit per crèdit extraordinari.
 5. Aprovació de la modificació de crèdit 13/2021 mitjançant transferència de crèdit. Promoció Econòmica - Medi Ambient.
 6. Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança Fiscal núm. 9. Taxa per la prestació del servei de gestió dels residus municipals.
 7. Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança Fiscal núm. 17. Taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme.
 8. Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança Fiscal núm. 23. Taxa per a la connexió (i manteniment) de la xarxa general de clavegueram.
 9. Autorització, si s'escau, de la successió del contracte de la construcció i posterior gestió del futur Bar del camp de Futbol Municipal Josep Costa de l'Ametlla del Vallès.
 10. Estimar, si s'escau, les al·legacions presentades per Brócoli, S.L:, contra el Decret d'Alcaldia 021/659, dictat en data 5 d'agost de 2021, sobre incompliment del contracte de neteja viària.
 11. Aprovació, si s'escau, inicialment, del Reglament del Teletreball de l'Ajuntament de l'Ametlla del Vallès.
 12. Donar compte de l'acord de la Junta de Govern Local de data 11/10/2021 relatiu a l'aprovació de la minuta del conveni de col·laboració del Laboratori del Centre de Medi Ambient del Departament d'Enginyeria Química de la Universitat Politècnica de Catalunya, per al desenvolupament d'un conjunt de tasques per a l'avaluació de l'impacte atmosfèric d'una instal·lació de caldera de biomassa a l'Ametlla del Vallès.
 13. Aprovació inicial del Pla de Millora Urbana de les parcel·les 3, 4, 5, 6 i 7 Camí del Cementiri.
 14. Verificació del text refós del Pla Especial del Catàleg de Masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable. 
 15. Moció de tots els grups municipals de suport a les dones i nenes afganeses.
 16. Donar compte del llistat dels decrets d'alcaldia (del núm. 2021/7422 de 17/09/2021 al núm. 2021/872 d'11/10/2021).
 17. Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió ordinària de Ple, de la núm. 29 de 13/09/2021 a la núm. 32 de 4/10/2021
 18. Precs i preguntes.
Darrera actualització: 25.10.2021 | 18:41