Ple ordinari, el 25 de juliol

Dimecres, 20 de juliol de 2022 a les 00:00

Dilluns 25 de juliol se celebrarà un Ple de caràcter ordinari a les 19h a la Sala Polivalent, que s'emetrà en streaming a través del canal Youbute de l'Ajuntament.

Com totes les sessions ordinàries, hi haurà un torn de precs i preguntes obert al públic. Les persones interessades hauran d'enviar la seva pregunta al correu alcaldia@ametlla.cat a partir de l'inici de la sessió indicant nom, cognoms i barri. Les deu primeres es respondran en directe en el mateix Ple, i a la resta se'ls donarà resposta via correu electrònic per tal d'agilitzar la sessió.

Ordre del dia:

A) PART RESOLUTIVA

1.- Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior, de data 27-6-2022.

2.- Informació d'Alcaldia.

3.- Expedient 2253/2022. Acceptació crèdits (Caixa de Crèdit) Diputació de Barcelona.

4.- Expedient 2116/2022. Modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 12 reguladora dels preus públics: creació de la Tarifa 29 Samarreta de Festa Major.

5.- Expedient 2416/2022. Incoació expedient resolució contracte concessió administrativa per l'execució de les obres i explotació del CEM de Can Camp (Illa Activa).

6.- Expedient 1920/2022. Aprovació Convenis de col·laboració entre l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès i el Consell Comarcal del Vallès Oriental.

7.- Expedient 1395/2022. Aprovació de nomenclatura del vial entre el carrer Vall d’Aran i el carrer Osona a la urbanització Pinars de Rosanes.

8.-  Expedient 2739/2021. Aprovar l’Avanç de Planejament del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de l’Ametlla del Vallès (POUM).

B) ACTIVITAT DE CONTROL

9.- Donar compte del llistat dels Decrets d'Alcaldia (Del núm. 460 de 14-6-2022 al núm. 558 de 11-7-2022).

10.- Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió de Ple, de la núm. 22 de 13-6-2022 a la núm. 25 de 4-7-2022.

C) PRECS I PREGUNTES

Darrera actualització: 20.07.2022 | 12:29