Ple ordinari, dilluns 24 d'abril

Divendres, 21 d'abril de 2023 a les 00:00

Dilluns 24 d'abril se celebrarà un Ple de caràcter ordinari, a les 19 h a la Sala Polivalent, el qual serà retransmès en directe pel canal Youtube de l'Ajuntament.

Com totes les sessions ordinàries, hi haurà un torn de precs i preguntes obert al públic. Les persones interessades hauran d'enviar la seva pregunta al correu alcaldia@ametlla.cat a partir de l'inici de la sessió indicant nom, cognoms i barri. Les deu primeres es respondran en directe en el mateix Ple, i a la resta se'ls donarà resposta via correu electrònic per tal d'agilitzar la sessió.

Ordre del dia:

A) PART RESOLUTIVA

1.- Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior, de data 27-3-2023.

2.- Informació d'alcaldia.

3.- Aprovació de l'adaptació digital dels models de declaració de béns i patrimoni i causes de possibles incompatibilitats i activitats que proporcionin o puguin proporcional ingressos, per incloure en el Registre d'Interessos dels membres de la Corporació, legislatura 2023-2027.

4.- Aprovar la nomenclatura del parc existent al carrer camí de Santa Eulàlia 34, amb la denominació de: PARC DE LES AMETLLATANES.

5.- Modificació Plantilla i RLT.

6.- Aprovació inicial de la modificació de crèdit 1/2023 de suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat mitjançant romanent de tresoreria, per a despeses general i romanent de tresoreria per a despeses amb finançament afectat.

7.- Modificació de l’ordenança núm. 12 reguladora dels preus públics: modificació de la tarifa 6 venda llibres i fotografies.

8.- Modificació inicial de l’ordenança núm. 12 reguladora dels preus públics: modificació de la tarifa 17 utilització de les piscines municipals.

B) ACTIVITAT DE CONTROL

9.- Donar compte del llistat dels Decrets d'Alcaldia (Del núm. 216 de 14-3-2023 al 279 d'11-4- 2023).

10.- Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió de Ple, de la núm. 10 de 13-3-2023 a la núm. 12 de 27-3-2023

C) PRECS I PREGUNTES

Darrera actualització: 21.04.2023 | 19:27