Ple ordinari de 27 de maig

Dimecres, 22 de maig de 2024

Dilluns 27 de maig tindrà lloc el ple ordinari del mes de maig, el qual se celebrarà a les 19 h a la Sala Polivalent, i s'emetrà en directe pel canal YouTube de l'Ajuntament.

Els ciutadans i ciutadanes que vulguin formular alguna pregunta a qualsevol càrrec electe en les sessions plenàries ordinàries, pot fer-ho enviant un correu electrònic a alcaldia@ametlla.cat des de l’endemà del darrer ple, i fins a les 14.30 h del dia de la nova sessió.

Ordre del dia:

A) Part resolutiva

1. Aprovació dels esborranys de les actes de les sessions anteriors, de dates 29/04/2024 i 14/05/2024.

2. Informació d'alcaldia.

3. Modificació de l'Ordenança Municipal sobre les tarifes de les piscines municipals.

4. Aprovació inicial de l'ordenança per regular l'ús de pirotècnia a l'Ametlla.

5. Proposta de nomenament del Jutge/essa de Pau substitut.

6. Donar compte de la resolució definitiva del contracte del servei de neteja viària amb l'empresa BCL Brócoli Falility Services.

7. Donar compte dels canvis a la línia 340 "L'Ametlla - La Garriga" i millores del servei 348 i 424 "L'Ametlla - Granollers", en acord amb l'empresa Sagalís, S.A.

8. Resolució definitiva del contracte amb l'empresa adjudicatària de l'obra de rehabilitació de la Sala Municipal de Teatre, Bluedec, S.L.

9. Aprovació de la nova licitació de l'obra "Rehabilitació La Sala de Teatre".

10. Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbanística Municipal en l'àmbit del passatge Ribes.

11. Designació de tres nous regidors/es membres representants al Consell Escolar Municipal.

12. Correcció d'error material i ratificació del decret dictat per l'Alcaldia núm. 2024-0434 de la relació d'aprovació de la plantilla 2024.

B) Activitat de control

13. Donar compte del llistat dels Decrets d'Alcaldia (del núm. 413 de 16/04/2024 al núm 499 de 10/05/2024).

14. Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern local des de la darrera sessió de Ple (de la Junta de Govern Local de data 15/04/2024 a la Junta de Govern Local de data 06/05/2024).

C) Precs i preguntes

Darrera actualització: 22.05.2024 | 13:51