Ordre del dia dels Plens de 19 de desembre

Dimecres, 18 de desembre de 2019 a les 00:00

Dijous 19 de desembre l'Ajuntament de l'Ametlla del Vallès ha convocat un Ple extraordinari i urgent, a les 18.45h, i un d'extraordinari, a les 19h.

Ambdós de celebraran de forma consecutiva a la Sala Polivalent de la Biblioteca Josep Badia i Moret, amb el següent ordre:

Ple extraordinari i urgent:

1.- Declarar la urgència.

2.- Modificació ordenança núm. 2 Impost sobre Bens Immobles, expt. núm. 2019/1812 – codi proposta 2019/111.

Ple extraordinari:

1.- Modificació Ordenança Fiscal núm. 7 Ordenança reguladora de les taxes per a la realització d’activitats de competència local: 3) Taxa per utilitzacions municipals, expt. HIS 2019/2516 – codi proposta 2019/1703.

2.- Aprovació del crèdit de legislatura, expt. HIS 2019/139, codi proposta 2019/1720.

3.- Aprovació de l’Acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de l’Ametlla del Vallès i Canovelles, expt. URB 2019/157 – codi proposta 2019/1733.

4.- Estudiar la reordenació de les zones establertes en el Pla Parcial i Suspensió de Llicències a l’àmbit de Can Draper, expt. URB 2019/1725 – codi proposta 2019/1774.

5.- Millora del subministrament del servei d’aigua potable, expt. URB 2018/30 – codi proposta 2019/1732.

6.- Aprovació inicial, si s'escau, del Pla Especial del Catàleg de Masies, cases rurals i altres construccions en Sòl No Urbanitzable i de la Modificació Puntual del Pla General d'Ordenació
associada , expt. núm. Urb-2016/195 – codi proposta 2019/1643.

Darrera actualització: 18.12.2019 | 13:26