Ordre del dia del Ple ordinari de 31 de maig de 2021

Dimecres, 26 de maig de 2021 a les 00:00

El dilluns 31 de maig se celebrarà un Ple de caràcter ordinari en format telemàtic, el qual s'emetrà en directe a través del canal Youtube de l'Ajuntament a partir de les 19h.

Com totes les sessions ordinàries, comptarà amb un torn de precs i preguntes del públic. Les persones interessades hauran d'enviar la seva pregunta al correu alcaldia@ametlla.cat a partir de l'inici de la sessió indicant nom, cognoms i barri. Les deu primeres es respondran en directe en el mateix Ple, i a la resta se'ls donarà resposta via correu electrònic per tal d'agilitzar la sessió.

Ordre del dia:

PART RESOLUTIVA

1.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior núm. 6, de data 26 d’abril de 2021.

2.- Informació d’Alcaldia.

3.- Ratificar l'acord de la Junta de Govern Local de data 19 d'abril de 2021 pel qual s'aprova la signatura del Conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat, l'Autoritat del Transport Metropolità, l'Ajuntament de l'Ametlla del Vallès i l'empresa Sagalés, SA, per a la millora de les comunicacions mitjançant els serveis regulars de transport públic de viatgers per carretera.

4.- Aprovació, si escau, de l'expedient per a la contractació de la concessió de serveis de l'Escola Bressol Municipal l'Ametller.

5.- Donar compte de l'aprovació de la liquidació del Pressupost de l'exercici 2020.

6.- Aprovació de la modificació de crèdit 07/2021 mitjançant transferència de crèdit per crèdits extraordinaris (Joventut, Esports, Ensenyament, Gent Gran i Sanitat).

7.- Aprovació de la modificació de crèdit 08/2021 mitjançant suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat amb romanent líquid de tresoreria general.

8.-Aprovació de la modificació de la denominació del lloc de treball amb codi 83, per tal de que sigui “oficial de primera”.

9.-Modificar el complement específic del lloc de treball núm. 4, per tal d’adequar-lo a la normativa.

10.- Aprovació del Procés de Participació Ciutadana del POUM.

MOCIONS

11.- Moció de suport a l’alliberament de les patents.

12.- Moció per mobilitzar habitatges de la Diputació de Barcelona per a l’atenció de casos de maltractaments i vulnerabilitat social.

13.- Moció del grup municipal d’ERC-AM per la defensa de la reducció de l’IRPF a les rendes més baixes.

14.- Moció del grup municipal d’ERC-AM per al reconeixement públic del dol perinatal, gestacional i neonatal.

CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ

15.- Donar compte del llistat extractat dels decrets d’alcaldia (Del núm. 2021/282 de 14-4-2021, al núm. 2021/401, de 18-5-2021).

16.-Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de l’última sessió ordinària del Ple (De la núm. 13 de 12-4-2021, a la núm. 17 de 10-5-2021).

17.-Precs i preguntes.

 

 

 

 

 

 

Darrera actualització: 26.05.2021 | 09:18