Ordre del dia del Ple ordinari de 30 de setembre

Dijous, 26 de setembre de 2019

El proper dilluns 30 de setembre tindrà lloc un Ple de caràcter ordinari, a les 19h a la Sala Polivalent, amb el següent ordre del dia:

1.- Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària de data 15 de juny de 2019.

2.- Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària de data 15 de juliol de 2019.

Propostes dictaminades a la Comissió Informativa del dia 23 de setembre de 2019:

3.- Aprovació, si escau, de la revisió del padró d'habitants a 01/01/2019, expt. núm. (SEC EST.) 2019/2090.

4.- Aprovació, si escau, de la imposició de penalitat per incompliment del contracte del Servei consistent en la neteja de les dependències municipals i les escoles de l'Ametlla del Vallès, expt. núm. (SEC) 2018/81.

5.- Aprovació, si escau, del reconeixement extrajudicial de crèdit, expt. núm. (HIS.) 2019/1783.

6.- Aprovació, si escau, de la sol·licitud de compatibilitat laboral de AFO, expt. núm. (RR.HH.) 2019/81.

7.- Aprovació, si escau, de la sol·licitud de compatibilitat laboral de JFG, expt. núm. (RRHH) 2019/107.

8.- Aprovació, si escau, de la sol·licitud de compatibilitat laboral de RMC, expt. núm. (RRHH) 2019/114.

9.- Aprovació, si escau, de la sol·licitud de compatibilitat laboral de ECLl, expt. núm. (RRHH) 2019/173.

10.- Aprovació, si escau, del calendari festes locals 2020, expt. (RRHH) 2019/117.

11.- Aprovació, si escau, de la baixada de les tarifes de la concessió del servei d'aigua potable municipal per 2019 en un 2,58%, expt. núm. (URB) 2018/251.

12.- Aprovació, si escau, de la delimitació del terme municipal entre l'Ametlla del Vallès i Bigues i Riells, expt. núm. (URB) 2018/344.

MOCIONS:

13.- Aprovació, si escau, de la moció en suport a la Llei 24/2015 i contra el tall de subministrament elèctric a les famílies amb deute, per part d’Endesa i altres companyies, expt. núm. 2019/2102.

14.- Aprovació, si escau, del Manifest de Compromís del Ple municipal de l’Ametlla del Vallès per avançar cap al Residu Zero, expt. núm. 2019/2126.

15.- Aprovació, si escau, de la moció en suport a la 3a. vaga del clima del 27s i per l’emergència climàtica, expt. núm. 2019/2185.

PART DE CONTROL:

16.- Donar compte del llistat extractat dels Decrets d’Alcaldia.

17.- Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de l’última sessió del Ple (es pren com a referència la constitució de la Corporació).

18.- Precs i preguntes.

Darrera actualització: 26.09.2019 | 12:15