Ordre del dia del Ple ordinari de 30 de març

Dimecres, 23 de març de 2016 a les 08:55

El proper dimecres 30 de març l'Ajuntament de l'Ametlla del Vallès celebrarà un Ple de caràcter ordinari, a les 20h a la Sala Polivalent, amb el següent ordre del dia:

A) Actes altres sessions

1.- Aprovar els esborranys de les actes de les sessions anteriors de dates 3/12/2015, 13/01/2016 i 27/01/2016.

B) Resolucions de govern

2.- Compatibilitat per un treballador municipal.

3.- Donar compte sentència recurs contenciós administratiu núm. 486/2014B.

4.- Donar compte sentència recurs contenciós administratiu PA 461/14C.

5.- Reconeixement extrajudicial de crèdits.

6.- Aprovació de la designació dels membres de la Comissió Municipal de Delimitació dels termes municipals de Figaró-Montmany, Cànoves i Samalús, Les Franqueses del Vallès i l'Ametlla del Vallès, incoat per l'Ajuntament de la Garriga.

7.- Aprovació deifinitiva de l'ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions.

8.- Modificació de crèdit 02/2016. Crèdit extraordinari i suplement de crèdit.

9.- Donar compte de la liquidació del pressupost de l'exercici 2015.

10.- Acords adoptats per l'Alcaldia i la Junta de Govern Local, contraris a les objeccions d'Intervenció.

C) Control acció de govern

11.- Coneixement de comunicacions oficials i coneixement de decrets d'alcaldia, específicament el núm. 2016/235.

12.- Mocions d'urgència.

13.- Precs i preguntes.

Darrera actualització: 23.03.2016 | 08:57