Ordre del dia del ple ordinari de 28 d'octubre

Dimecres, 23 d'octubre de 2019 a les 12:00

Dilluns 28 d'octubre se celebrarà un Ple de caràcter ordinari a les 19h a la Sala Polivalent, amb el següent ordre del dia:

1.- Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió ordinària de data 30 de setembre.

2.- Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió extraordinària i urgent de data 15 d'octubre.

3.- Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió extraordinària de data 17 d'octubre de 2019.

Propostes dictaminades a la Comisió Informativa del 23 de setembre de 2019:

4.- Aprovació, si s'escau, de la Modificació Ordenança Fiscal núm. 2 Impost sobre béns immobles (IBI), expt. núm. HIS 2019/111 - CODI PROPOSTA 2019/1503.

5.- Aprovació, si s'escau, de la Modificació Ordenança Fisal núm. 3 Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM), expt. núm HIS 2019/112 - CODI PROPOSTA 2019/1502.

6.- Aprovació, si s'escau, de la Modificació Ordenança Fiscal núm. 5 Ordenança Núm. 5 Impost sobre lincrement del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, expt. HIS 2019/113 - CODI PROPOSTA 2019/1504.

7.- Aprovació, si s'escau, del Preu Públic de Curs de Ioga, expt. núm HIS 2019/84 - CODI PROPOSTA 2019/1483.

8.- Aprovació, si s'escau, de l'acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de l'Ametlla del Vallès i les Franqueses del Valès, expt. URB 2019/156 - CODI PROPOSTA 2019/1513.

9.- Aprovació, si s'escau, del canvi d'adscripció orgànica CT 22, expt. RRGHH 2019/191 - CODI PROPOSTA 2019/1511.

B) PART DE CONTROL:

10.- Donar compte del llistat extractat dels Decrets d'Alcldia.

11.- Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local, de la núm. 29 de 16-9-2019 a la núm. 32 de 7-10-2019.

12.- Donar compte de la resolució del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic - Resolució núm. 300/2019 (recurs N-2019-152).

13.- Precs i preguntes.

Darrera actualització: 23.10.2019 | 12:21