Ordre del dia del Ple ordinari de 28 de novembre de 2022

Dimecres, 23 de novembre de 2022 a les 00:00

Dilluns 28 de novembre se celebrarà un Ple de caràcter ordinari a les 19h a la Sala Polivalent, que s'emetrà en streaming a través del canal Youbute de l'Ajuntament.

Com totes les sessions ordinàries, hi haurà un torn de precs i preguntes obert al públic. Les persones interessades hauran d'enviar la seva pregunta al correu alcaldia@ametlla.cat a partir de l'inici de la sessió indicant nom, cognoms i barri. Les deu primeres es respondran en directe en el mateix Ple, i a la resta se'ls donarà resposta via correu electrònic per tal d'agilitzar la sessió.

Ordre del dia:

 1.  Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.
 2. Informació d'Alcaldia.
 3. Aprovació inicial de la modificació de crèdit 14/2022 mitjançant suplement de crèdit finançat mitjançant romanent líquid de tresoreria per a despeses general.
 4. Proposta de nomenament del Sr. J.S.S. perquè sigui nomenat pel TSJC com a Jutge de Pau de l'Ametlla del Vallès.
 5. Aprovació Modificació "Reglament del servei d'allotjament temporal d'urgències de l'Ajuntament de l'Ametlla del Vallès".
 6. Sol·licitud de reconeixement de compatibilitat, cap de recursos humans.
 7. Aprovació de les bases reguladores de les condicions i requisits del procediment d’adjudicació dels 35 habitatges amb protecció oficial de règim general de lloguer al Maset Nou.
 8. Aprovació Inicial de la Modificació Puntual del Pla Parcial de l’Ametlla Park.
 9. Increment de retribucions any 2022 d'1,5%.
 10. Aprovar inicialment la minuta del conveni urbanístic per a l’ordenació edificatòria de les finques resultants 13, 14, 15 i 16 del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial de Can Draper.
 11. Declaració institucional 25N-2022 Dia internacional per la eliminació de la violència envers les dones.
 12. Moció del grup municipal Junts per l'Ametlla – JUNTS, Sobres les ocupacions conflictives i delinqüencials.
 13. Donar compte del llistat dels Decrets d'Alcaldia (del núm. 677 de 13-9-2022 al núm. 837 de 15-11-2022).
 14. Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió de Ple.
 15. Precs i preguntes.
Darrera actualització: 23.11.2022 | 13:48