Ordre del dia del Ple Ordinari de 28 de desembre de 2020

Dijous, 24 de desembre de 2020 a les 00:00

El dilluns 28 de desembre tindrà lloc el darrer Ple de l'any 2020, a partir de les 19h. Atesa la situació sanitària, la sessió es farà a porta tancada i en streaming pel canal Youtube de l'Ajuntament.

Com totes les sessions ordinàries, comptarà amb un torn de precs i preguntes del públic. Les persones interessades hauran d'enviar la seva pregunta al correu alcaldia@ametlla.cat a partir de l'inici de la sessió indicant nom, cognoms i barri. Les deu primeres es respondran en directe en el mateix Ple, i a la resta se'ls donarà resposta via correu electrònic per tal d'agilitzar la sessió.

Ordre del dia:

1.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior núm. 8, de 30 de novembre de 2020.

2.- Aprovació de les Bases per l’adjudicació de 25 habitatges amb protecció oficial de règim general de lloguer al Maset Nou.

3.- Aprovació provisional del Pla Especial del Catàleg de Masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable.

4.- Aprovació provisional de la Modificació Puntual del PGO associada al Pla Especial del Catàleg de Masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable.

5.- Aprovació Inicial del Pla de Millora Urbana de Can Draper per a l’ordenació volumètrica de les parcel·les 13, 14, 15 i 16 delimitades pel carrer A, carrer B, carrer C i carrer Barcelona.

6.- Aprovació inicial del Reglament per a la promoció de les instal.lacions d’autoconsum amb Energia Fotovoltaica.

7.- Aprovació inicial modificació de crèdit núm. 15/2020 mitjançant transferència de crèdit per crèdit extraordinari i suplement de crèdit.

8.- Aprovació inicial del Pressupost exercici 2021, plantilla pressupostària i bases d’execució. expt. 

9.- Declaració institucional amb motiu del Dia Internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones – 25 N – 2020 l’Ametlla del Vallès contra les violències masclistes.

10.- Moció per a reclamar un paper actiu dels municipis en l’assignació i gestió dels fons europeus de recuperació Next Generation EU.

11.- Moció d’Adhesió a la Carta Alimentària de la Regió Metropolitana de Barcelona.

12.- Moció presentada pels grups municipals d’Esquerra Republicana de Catalunya ERC-AM, Agrupació d’electors Ametlla’t-A’T, L’Ametlla en Comú Podem-En Comú Guanyem - LECPECG, Junts per l’Ametlla-JUNTS i Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de
Progrés-PSC-CP, de suport al poble sahrauí davant l’escalada militar al Sàhara Occidental.

13.- Moció dels grups polítics municipals d’ERC, AMETLLA’T en defensa de la Unitat de la Llengua Catalana.

14.- Donar compte del llistat extractat dels decrets d’alcaldia.

15.- Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de l’última sessió ordinària del Ple.

16.- Precs i preguntes.

Darrera actualització: 24.12.2020 | 10:53