Ordre del dia del Ple ordinari de 27 de juliol de 2020

Dimecres, 22 de juliol de 2020 a les 00:00

Dilluns 27 de juliol tindrà lloc un Ple de caràcter ordinari, a partir de les 19h a la Sala Polivalent de la Biblioteca Josep Badia i Moret, amb el següent ordre del dia:

1.- Aprovació, si escau, dels esborranys de les actes de les sessions anteriors.

2.- Autorització de la compatibilitat a favor del sr. O.C.P

3.- Autorització de la compatibilitat a favor del sr. JB.P.

4.- Donar compte de l’acord de Junta de Govern Local de data 13 de juliol de 2020.

5.- Licitació del servei de manteniment dels espais verds municipals, mitjançant contracte reservat.

6.- Licitació per a la contractació del servei de neteja viària.

7.- Ratificar l'Aprovació del preu públic per activitats d’estiu.

8.- Ratificació de l'aprovació del preu públic per la utilització de les piscines municipals.

9.- Aturar i arxivar tots els tràmits de la Modificació del Pla Parcial de Can Draper en l’illa delimitada pel carrer A, carrer B, carrer C i carrer Barcelona.

10.- Aturar i arxivar tots els tràmits de la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació en l’àmbit de l’illa delimitada pel carrer A, carrer B, carrer C i carrer Barcelona.

11.- Aprovació, si s’escau, de les Bases reguladores per a la concessió d’ajuts per al suport escolar.

12.- Aprovació, si s’escau, de les Bases reguladores per a la concessió de beques per a la realització d’Activitats esportives.

13.- Moció per una Ametlla veritablement lliure de caça.

14.- Donar compte del llistat extractat dels Decrets d’Alcaldia, des del dia 14-5-2020 al 14-7-2020.

15.- Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de l’última sessió ordinària del Ple.

16.- Precs i preguntes.

 

 

 

 

 

 

Darrera actualització: 22.07.2020 | 14:32