Ordre del dia del Ple Ordinari de 27 de gener de 2020

Dijous, 23 de gener de 2020 a les 00:00

El proper dilluns 27 de gener tindrà lloc un Ple ordinari, a les 19h a la Sala Polivalent.

Aquest és l'ordre del dia:

A)PART RESOLUTIVA:

1.- Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària núm. 15/2019, de data 28 d’octubre.

2.- Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària i urgent núm. 16/2019, de data 2 de desembre.

3.- Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària i urgent núm. 18/2019, de data 19 de desembre.

4.- Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària núm. 17/2019, de data 19 de desembre.

Propostes dictaminades:

5.- Modificació RLT - Actualització de complement específic, expt. RRHH 2018/174 – codi proposta 2020/22.

6.- Modificació RLT - Increment complement específic, expt. RRHH 2019/161 – codi proposta 2020/21.

7.- Modificació RLT - Increment jornada professor Escola Música, expt. RRHH 2019/111 – codi proposta 2020/18.

8.- Aprovació, si s’escau, del Compte General 2018, expt. núm. HIS 2019/90 – codi proposta 2020/23.

B)MOCIONS:

9.- Moció de rebuig a la resolució de la Junta Electoral Central respecte al M.H. President de la Generalitat Quim Torra i l’Eurodiputat Oriol Junqueras, expt. SEC 2020/2 – codi proposta 2020/24.

C)PART DE CONTROL:

10.- Donar compte del llistat extractat dels Decrets d’Alcaldia, del dia 15-10-2019 al 14-1-2020.

11.- Donar compte dels acords adoptats per les Juntes de Govern Local, de la núm. 33 a la núm. 42 (núm. 33 de 14-10-2019, núm. 34 de 21-10-2019, núm. 35 de 28-10-2019, núm. 36 de 4-11-2019, núm. 37 de 11-11-2019, núm. 38 de 18-11-2019, núm. 39 de 25-11-2019, núm. 40 de 2-12-2019, núm. 41 de 10-12-2019 i núm.  42 de 16-12-2019).

12.- Precs i preguntes.

Darrera actualització: 22.01.2020 | 12:26