Ordre del dia del Ple ordinari de 26 d'abril de 2021

Dilluns, 26 d'abril de 2021 a les 00:00

El dilluns 26 d'abril se celebrarà un Ple de caràcter ordinari en format telemàtic, el qual s'emetrà en directe a través del canal Youtube de l'Ajuntament a partir de les 19h

Com totes les sessions ordinàries, comptarà amb un torn de precs i preguntes del públic. Les persones interessades hauran d'enviar la seva pregunta al correu alcaldia@ametlla.cat a partir de l'inici de la sessió indicant nom, cognoms i barri. Les deu primeres es respondran en directe en el mateix Ple, i a la resta se'ls donarà resposta via correu electrònic per tal d'agilitzar la sessió.

Ordre del dia:

A) PART RESOLUTIVA:

1.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior núm. 5, de data 29-3-2021.

DICTÀMENS

2.- Aprovació reconeixement extrajudicial de crèdit.

3.- Aprovació de la modificació de crèdit 4/2021 mitjançant transferència de crèdit per crèdits extraordinaris.

4.- Aprovar, si escau, inicialment, la modificació del Reglament de l’Escola Municipal de Música de l’Ametlla del Vallès

5.- Sol·licitud compatibilitat laboral treballador municipal.

6.- Aprovació i convocatòria, si s’escau, de les bases d’ajuts a les associacions i entitats de l’àmbit Social de l’Ametlla del Vallès.

7.- Aprovació i convocatòria, si s'escau, de les bases reguladores per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per entitats sense ànim de lucre per a la realització d’activitats de promoció de la cultura de l’Ametlla del Vallès durant l’any en curs.

B) CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ

8.- Donar compte del llistat extractat dels decrets d’alcaldia (Del núm. 2021/215 de 17-3-2021, al núm. 2021/281, de 13-4-2021.

9.- Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de l’última sessió ordinària del Ple (De la núm. 10 de 15-3-2021, a la núm. 12 de 29-3-2021).

10.- Precs i preguntes.

Darrera actualització: 26.04.2021 | 11:14