Ordre del dia del ple ordinari de 25 de març

Dijous, 21 de març de 2024 a les 00:00

Dilluns 25 de març tindrà lloc un ple de caràcter ordinari a les 19 h a la Sala Polivalent, el qual es podrà seguir en directe a través del canal Youtube de l’Ajuntament.

Com totes les sessions ordinàries, hi haurà un torn de precs i preguntes obert al públic. Les persones interessades hauran d'enviar la seva pregunta al correu alcaldia@ametlla.cat a partir de l'inici de la sessió indicant nom, cognoms i barri. Les deu primeres es respondran en directe en el mateix Ple, i a la resta se'ls donarà resposta via correu electrònic per tal d'agilitzar la sessió.

La sessió consta del següent ordre del dia:

A) PART RESOLUTIVA

La sessió consta del següent ordre del dia:

A) PART RESOLUTIVA

1.- Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior de data 26-2-2024.

2.- Informació d'Alcaldia.

3.- Aprovació del conveni d'acord entre l'Ajuntament, BBVA i ILLA Activa pera la resolució definitiva del contracte de concessió administrativa del complex esportiu a Can Camp.

4.- Aprovació inicial de la modificació de crèdit 4/2024 de suplement de crèdit finançat mitjançant majors ingressos.

5.- Donar compte del Decret d'Alcaldia 343-2024.

6.- Adjudicació del contracte concessió de servei bar-restaurant de Can Camp.

7.- Aprovació del nou conveni dels treballadors/res de l'ajuntament del'Ametlla del Vallès pel període 2023-2026.

8.- Ratificació del decret dictat per l’Alcaldia núm. 331-2024 mitjançant el quals'actualitzen alguns complements de destí.

9.- Adhesió i delegació de la selecció de borses de personal temporal en la categoria de tècnic/a auxiliar de Biblioteca a la Diputació de Barcelona.

10.- Compatibilitat Sr. S.M.T.

11.- Aprovació inicial del conveni urbanístic a la Finca Planaroja.

12.- Aprovació definitiva del Pla de Millora Urbana del sector entre el carrer Josep Carreras i Can Muntanyola.

13.- Aprovació inicial de la modificació de crèdit 3/2024 de suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat mitjançant romanent de tresoreria per a despeses generals.

14.- Donar compte de la resolució d'aprovació de la liquidació del Pressupost de l'exercici 2023.

15.- Donar compte dels acords adoptats per l'Alcaldia contraris a les objeccions de la Intervenció de l'1 de gener al 31 de desembre de 2023.

16.- Derogació, si escau, de l’ordenança municipal “Reglament del servei municipal d’escombraries i neteja viària” i aprovació inicial de l’Ordenança municipal de regulació de residus de la via pública”.

17.- Moció de suport al Congrés de Cultura Catalana 2024-2025.

B) ACTIVITAT DE CONTROL

18.- Donar compte del llistat dels Decrets d'Alcaldia (Del núm. 178 de 13-2-2024 al núm. 310 de 8-3-2024).

19.- Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió de Ple(De la Junta de Govern Local de data 05-02-2024 a la Junta de Govern Local de data 26-02-2024).

C) PRECS I PREGUNTES

Darrera actualització: 22.03.2024 | 09:39