Ordre del dia del Ple extraordinari i urgent de 2 de desembre

Divendres, 29 de novembre de 2019 a les 00:00

Dilluns 2 de desembre se celebrarà un Ple de caràcter extraordinari i urgent, a les 19h a la Sala Polivalent.

Aquest és l'odre del dia:

1.- Declarar la urgència.

2.- Nomenament de representant a la Taula de Desenvolupament Econòmic i l’Ocupació del Vallès Oriental – El Vallès Oriental Avança, expt. SEC 2019/87 – codi proposta 2019/1572.

3.- Ratificar acord JGL de data 18 de novembre de 2019, referent a l’aprovació del Calendari Fiscal per al 2020, expt. núm. HIS 2019/114 – codi proposta 2019/1670.

4.- Modificació de crèdit 17/2019 per a crèdit extraordinari i suplement de crèdit, expt. HIS 2019/141 – codi proposta 2019/1722.

5.- Modificació Ordenança Fiscal núm. 17, Taxa per llicències urbanístiques, expt. núm. HIS2019/121 – codi proposta 2019/1585.

Darrera actualització: 29.11.2019 | 09:00