Ordre del dia del ple extraordinari i urgent de 15 de juliol

Dissabte, 13 de juliol de 2019 a les 00:00

El proper dilluns 15 de juliol s'ha convocat un ple extraordinari i urgent, a les 19h a la Sala Polivalent, amb el següent ordre del dia:

1.- Declarar la urgència.

2.- Aprovació, si escau, de la periodicitat de les sessions del Ple.

3.- Aprovació, si escau, de la periodicitat de les sessions de la Junta de Govern Local.

4.- Aprovació, si escau, de la creació i composició de les Comissió Informativa Permanent.

5.- Aprovació, si escau, de la creació i composició de la Comissió Especial de Comptes.

6.- Nomenament dels representants de la Corporació en els òrgans col·legiats que són de competència del Ple.

7.- Establiment del règim de dedicació, retribucions, assistències i indemnitzacions dels membres de la Corporació i assignació dotació econòmica als grups municipals.

8.- Aprovació, si escau, d’autorització de compatibilitat.

9.- Presa de coneixement del nomenament dels membres de la Junta de Govern Local, dels Tinents d’Alcalde i de les delegacions de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local.

10.- Presa de coneixement de les regidories i delegacions a favor dels regidors.

11.- Presa de coneixement de la constitució dels grups polítics municipals.

Darrera actualització: 13.07.2019 | 10:52