Ordre del dia del Ple extraordinari de 31 d'octubre

Dijous, 25 d'octubre de 2018 a les 00:00

El proper dimecres 31 d'octubre tindrà lloc un Ple de caràcter extraordinari, a les 19h a la Sala Polivalent, amb el següent ordre del dia:

1.- Presa de possessió de la Sra. Sílvia Claramunt Pratginestós, com a regidora d’aquest Ajuntament, expt. SEC 2018/112.

2.- Modificació Ordenança Fiscal núm. 5, Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, expt. HIS 2018/127.

3.- Adjudicació de la contractació del subministrament, instal.lació i manteniment sistema de videovigilància a l’Ametlla del Vallès, expt. SEC 2018/76.

4.- Ratificar la Modificació dels Estatuts del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental, expt. URB 2018/157.

5.- Licitació de la contractació del servei de manteniment de l’enllumenat públic i semafòric i del subministrament de tecnologia per a la millora energètica de l’Ametlla del Vallès amb estalvis garantits, expt. SEC 2018/87.

Darrera actualització: 25.10.2018 | 12:26