Noves mesures contra la COVID-19 a partir del 24 de maig

Divendres, 21 de maig de 2021 a les 00:00

A instàncies del PROCICAT, a partir del 24 de maig, i fins al 7 de juny, se segueixen relaxant algunes de les mesures per contenir l'epidèmia de la COVID-19 a Catalunya, entre les que destaquen:

 • Reunions socials: De 10 persones com a màxim.
 • Augment d'aforaments: En teatres i cinemes fins al 70% i en comerços i universitats al 50%.

Pel que fa a la restauració, les noves mesures ja han entrat en vigor:

 • S'allarga l'horari d'obertura de 6 a 24 hores.
 • S'amplia l'aforament interior fins al 50%.
 • S'amplien fins a 6 els comensals per taula, excepte convivents.
 • Es recupera el consum en barra, amb una separació interpersonal d'1,50 metres.

Canvis rellevants

- Reunions i trobades socials de no convivents: 10 persones

- Restauració:

 • - Obertura del servei presencial fins les 00.00 h
 • - Fins a 6 persones per taula en el cas de no convivents
 • - Autorització del consum en barra amb distància interpersonal d’1,5 metres
 • - Aforament interior al 50%

Comerç: increment de l’aforament al 50% (comerç minorista, centres comercials i mercats no sendentaris).

Activitats culturals:

 • Ampliació de l’horari de 06.00 a 00.00 hores (d’acord amb la llicència)
 • Increment de l’aforament a un 70% i màxim de 1.000 persones a l’interior o 3.000 persones a l’exterior o espais interiors amb ventilació reforçada

- Activitats de culte i cerimònies civils i religioses: increment de l’aforament màxim a 1.000 persones a l’interior o 3.000 a l’exterior o espais interiors amb ventilació reforçada (es manté el 50% de l’aforament)

Instal·lacions i equipaments esportius:

 • Increment fins a 10 persones dels grups d’activitats en equipaments a l’interior que no tinguin ventilació reforçada (actualment, 6 persones)
 • Supressió de la prohibició d’ús dels equipaments esportius no supervisats
 • Ampliació de l’horari fins a les 00.00 hores (d’acord amb la llicència)

Competicions esportives:

 • Increment d’aforaments màxims a 1.000 persones a l’interior o 3.000 a l’exterior o espais interiors amb ventilació reforçada, mantenint el 50% de l’aforament
 • Ampliació de l’horari fins a les 00.00 hores

Universitats: increment de l’aforament fins al 50% en les activitats teòriques presencials.

Formació no reglada presencial: increment dels grups de 6 a 10 persones.

- Lleure educatiu: increment dels grups de 6 a 10 persones.

Equipaments cívics:

 • Increment dels grups fins a 10 persones com a màxim
 • Supressió de la limitació d’activitats a majors de 60 anys i de tipus físic o mental

Congressos, convencions i fires comercials:

 • Autoritzats amb aforament del 50% i 1.000 persones / 3.000 persones
 • El Comitè de Direcció del PROCICAT pot autoritzar aforaments superiors previ informe favorable de l’ajuntament corresponent i sempre que siguin en recinte firal i disposin de pla de contingència COVID-19 d’acord amb el pla sectorial.
 • Es permet càtering a peu dret amb aliments de forma individual i complint la resta del pla sectorial

- Salons de jocs, casinos i sales de bingo:

 • Increment dels grups fins a 10 persones com a màxim
 • Es permet l’obertura al públic dels serveis complementaris de bar i de restauració, complint les mesures establertes per a la restauració

Espais lúdics i similars: es permet l’obertura al públic dels serveis complementaris de bar i de restauració, complint les mesures establertes per a la restauració (es manté el 30% d’aforament)


Resum de totes les mesures aquí.

Darrera actualització: 21.05.2021 | 10:17