L'auditoria de comptes de l'Ajuntament es presenta al “Passem comptes”

Dilluns, 3 de febrer de 2020 a les 13:00

Els dijous 30 de gener va tenir lloc la sessió informativa “Passem comptes”, un acte organitzat per l’equip de govern de l’Ajuntament per explicar la situació economicofinancera i pressupostària del Consistori, tal i com consta en el punt 4 del pacte de govern signat per Esquerra Republicana de Catalunya, Ametlla’t i L’Ametlla en Comú Podem.

Aquesta es va dur a terme a la Sala Municipal de Teatre, i hi va assistir un centenar de persones que va escoltar, de forma successiva, la intervencions de l’alcalde Pep Moret, el qual va explicar la motivació de l’acte, del regidor d’Hisenda Jan Santaló, que va fer una explicació tècnica de la situació economicofinancera i pressupostària del Consistori i de com s’hi ha arribat, i del regidor Jaume Durall, que va fer un balanç de la feina feta en els sis primers mesos de legislatura.

Motivació de l’acte

L’alcalde va explicar que l’acte respon al compromís de l’equip de govern "d’obrir l’Ajuntament a la ciutadania, de fer-la partícip de l’acció de govern per entendre què fa l’equip de govern”, ja que l’Ajuntament és la “casa de tots”.

Va ser contundent a l’afirmar que la realitat del Consistori és, ara mateix, producte d’una gestió “deplorable” per part de l’anterior govern, la qual condiciona l’actual legislatura.

En base a aquest llegat, l’alcalde va afirmar que s’està treballant en l’elaboració d’un Pla l’Acció Municipal (PAM), i que un dels principals objectius és, durant aquesta legislatura, posar la base perquè governi qui governi d’aquí a tres anys i mig “no hagi de pagar les conseqüències de la mala gestió de l’equip de govern predecessor”.

Per assolir aquest objectiu va remetre a la necessitat de comptar amb un equip de govern honest que treballi per convicció i, fent un símil amb un conte, va anunciar que una de les prioritats d’aquesta legislatura és reorganitzar el Consistori de tal manera que els que fins ara havien estat personatges secundaris (treballadors, tècnics, etc.) passin a ser els personatges principals.

Moret va acabar la seva intervenció posant èmfasi en la importància de participació i la transparència, i va avançar que s’està treballant en l’elaboració d’un Pla d’Acció de Participació Ciutadana i en reforçar els canals de comunicació de l’Ajuntament. 

Anàlisi de la situació

El regidor d’Hisenda Jan Santaló va fer una exposició més tècnica, amb la que va presentar els resultats de l’auditoria dels comptes que l’equip de govern s’havia compromès a fer.

Va iniciar la seva exposició advertint que amb l’auditoria “les dades i els números objectius” han  confirmat que la situació econòmicofinancera de l’Ajuntament “és pitjor del que sospitàvem”, una situació que, com havia dit l’alcalde anteriorment, condiciona la legislatura i que “cal exposar-la per poder tancar aquest capítol”.

Santaló va començar parlant del que defineix com a “obres preelectorals” i de com a meitat de l’any 2018, amb el pressupost ja tancat i aprovat, es va decidir ampliar les inversions amb dues grans obres que es van finançar fent un càlcul fictici del romanent de tresoreria, motiu pel qual aquest va acabar essent de 295.748,33€ negatius. Aquestes són el gimnàs de l’escola Bertí i la reforma del parc de Maria Lluïsa,

El regidor d’Hisenda va explicar que el valor negatiu del romanent de tresoreria rau d’aquestes dues obres i, també, de l’increment de les despeses corrents irregulars, entenent com a “irregulars” totes aquelles despeses fetes per ordre del regidor independentment de si hi havia partida pressupostària o de si aquesta ja estava esgotada. En aquest punt, l’auditoria enumera despeses relacionades amb el personal del Consistori, amb l’abonament d’hores extres, plusos i gratificacions que, segons el regidor, comporten “greuges comparatius i gent desmotivada”, i una situació que va definir de “desgavell difícil d’arreglar”.

L’auditoria també detecta contractacions irregulars en el capítol de béns i serveis, sobretot a les àrees de Comerç i Medi Ambient i en obra pública, àrea, aquesta última, que va contractar obres sense projecte i de forma discrecional (sense licitar).

Santaló també va exposar dades sobre les despeses dutes a terme per part de l’exalcalde en concepte de restauració, ús d’un cotxe municipal, multes de trànsit  i VISA de l’Ajuntament, “no per qüestionar el  per què d’aquestes”, sinó perquè “la partida de protocol estava esgotada i es va seguir fent-hi despesa”, cosa que va qualificar d’“intolerable”.

Situació de tresoreria complicada

La combinació de les dues “obres preelectorals” i l’increment de la despesa corrent no prevista en el pressupost va comportar una “situació de tresoreria difícil”, situació que el regidor va exposar en la darrera part de la seva intervenció quan va parlar dels indicadors econòmics.

Aquests indicadors reflecteixen que entre el 2017 i finals de 2018 “es produeix un forat de gairebé 1.000.000€ en factures pendents de pagar”, fet que ha comportat que l’equip de govern hagi hagut de demanar un préstec de mandat de la vora de 500.000€ que “condiciona aquesta legislatura” i que, segons el regidor, “és una quantitat insuficient però el màxim que hem pogut demanar”.  Tal i com es va comunicar setmanes enrere, aquest préstec de mandat es retornarà dins d'aquesta legislatura per a no condicionar la propera.

En quant al deute, Santaló va afirmar que “tandebò s’hagués incrementat”, entenent que d’haver finançat les “obres preelectorals” d’aquesta manera no s’hagués arribat a aquest ofec de tresoreria. En aquest sentit, el regidor va fer una distinció entre el deute viu i el deute real, ja que al 16% de deute viu (corresponent als préstecs amb bancs) caldria sumar-hi el milió d’euros pendent de liquidar per obtenir la xifra de deute real.

Amb tot, va finalitzar amb un missatge d’optimisme afirmant que “malgrat aquest problema de liquiditat l’Ajuntament se’n sortirà”, ja que el problema s’ha trobat en l’ofec de tresoreria i no pas en la qualitat del deute i dels ingressos de l’Ajuntament.

Què s’ha fet i què es farà

La tercera part de l’acte va anar a càrrec del regidor Jaume Durall, el qual va explicar que l’equip de govern s’ha hagut de replantejar els terminis d’execució dels seus projectes condicionat pel préstec de mandat, que ha de ser retornat íntegrament al finalitzar la legislatura.

Durall, secundat per la resta de regidors i regidores, va fer un panoràmica de la feina que s’ha fet durant els primers sis mesos de legislatura i una pinzellada dels projectes més imminents, tot destacant la forma de treballar transversal de l’equip de govern.

Va destacar el pas endavant fet per l’àrea de Cultura, amb una programació amb perspectiva de gènere, sensible a la diversitat funcional i oberta a tothom; la recuperació de projectes interns des de l’àrea de Cooperació; l’elaboració d’un nou pla de Comunicació potenciant la bidireccionalitat i implementant una nova pàgina web; la reorganització de l’Ajuntament treballant en un nou conveni i fent una valoració dels llocs de treball; l’elaboració d’un reglament de participació ciutadana; l’aposta per la transparència amb el nou sistema de vídeo actes i la millora d’accés a la informació; l’estudi de la creació d’un nou espai pels joves a la vora l’institut; la implementant la perspectiva de gènere en l’esport i fomentant les seves entitats; l’inici d’un Pla d’Educció aplicant l’educació 360º; l’aposta per un nou sistema de recollida d’escombraries porta a porta a partir de l’any 2021 i potenciant la recollida selectiva; la creació d’una via verda que comuniqui el poble amb la Garriga; abordar l’envelliment de la població des d’una visió àmplia i de conjunt; l’aplicació d’una perspectiva de gènere a les festes i d’una visió més participativa; el manteniment sostenible de parcs i jardins; la millora de l’atenció als usuaris de serveis socials; la recuperació del CITA i exprémer el potencial turístic del  municipi i aplicar una visió del municipi en el seu conjunt.

Torn del públic

El públic assistent va poder interpel·lar l’equip de govern. A partir de les seves preguntes, l’alcalde va explicar que si les irregularitats detectades en la gestió de l’antic equip de govern poden comportar demanar responsabilitats, així es farà, i també que s’està treballant per a dotar la Policia Local dels recursos necessaris per a què pugui fer bé la seva feina

Per la seva banda, el regidor d’Hisenda va explicar que el pressupost del 2020, que es votarà properament, serà un pressupost “de pas” i que el de 2021 ja es farà de forma participativa per tal de definir entre tots les inversions prioritàries.

Properament es podrà consultar el vídeo de l’acte, l’auditoria i altra documentació a bit.ly/passem-comptes

Darrera actualització: 05.02.2020 | 09:41