La mascareta deixa de ser obligatòria a la majoria d’espais tancats

Dimecres, 20 d'abril de 2022 a les 00:00

Les mascaretes, conjuntament amb el rentat freqüent de les mans i la distància entre persones, és una de les mesures de protecció efectives que cal utilitzar sempre que tinguem símptomes de COVID-19, i de qualsevol malaltia respiratòria.

Ara estem acostumats a utilitzar-les perquè encara són obligatòries als espais interiors, quan no es pugui mantenir distància en espais amb molta gent o esdeveniments multitudinaris.

Però hem de vigilar perquè en alguns casos ens hem relaxat i no la portem correctament posada i aleshores no compleixen la seva funció de protecció i podem propagar la malaltia. És tan important portar una mascareta en bon estat com dur-la de la forma adequada.

Les mascaretes tenen dues funcions bàsiques:

 • Protegir altres persones de la contaminació de la nostra saliva.
 • Protegir-nos el nas i la boca de la contaminació de la saliva d'altres persones.

En quins casos s’ha de portar mascareta?

 • Si tenim símptomes, encara que siguin lleus, compatibles amb la COVID-19 o altres malalties respiratòries.
 • Esdeveniments multitudinaris.
 • En qualsevol espai tancat d’ús públic o obert al públic.
 • Al transport públic.
 • Si he estat contacte estret, durant deu dies, després del contacte.
 • No caldrà en aquelles persones amb dificultat respiratòria que pugui agreujar-se pel seu ús o que ho tinguin contraindicat per raó de salut o discapacitat.

També és obligatòria en els centres sanitaris.

I se'n recomana l'ús:

 • Per a tots els infants d'entre 3 i 5 anys, en els mateixos casos en què és obligatori per a la resta de persones. 
 • A casa, si esteu fent un aïllament preventiu per símptomes o per diagnòstic i quan s’hagi de cuidar i atendre una persona malalta o sospitosa d'estar malalta.

Quines característiques té cada tipus de mascareta?

L'ús de la mascareta és molt important per evitar la transmissió de la COVID-19 i de les malalties respiratòries, però cal portar-la de la forma correcta i canviar-la amb la freqüència adient.

Les mascaretes que podeu trobar, de més a menys protecció, són:

FFP:
També s’anomenen autofiltrants o EPI i ofereixen una protecció molt alta tant a la persona que la porta com a les que l’envolten. El seu filtratge és del 93% i han de seguir la normativa UNE-EN-149i portar el segell CE. La durada màxima del seu ús és de 8 hores i és necessari canviar-les una vegada n’ha finalitzat l’ús. No poden reutilitzar-se si no porten indicada la lletra R; en aquest cas podria netejar-se o desinfectar-se la mascareta, però no el filtre.

Quirúrgiques:
Ofereixen una protecció alta a les persones que us envolten, tenen un filtratge del 95% i han de seguir la normativa UNE14683 i dur el segell CE. La durada màxima del seu ús és de 6 hores i no poden reutilitzar-se en cap cas.

Higièniques:
Asseguren una bona protecció a les persones que us envolten. Dins d’aquest tipus hi ha les d’un sol ús i les de tela sense filtre o amb filtre, que s’han de canviar cada 4 hores. La normativa que ha de seguir la vostra mascareta d’un sol ús, si sou adults, és la UNE0064-1. En canvi, si qui la porta és un infant, haurà de seguir la normativa UNE0064-2. Totes dues han de portar el segell CE i el seu filtratge és del 95%. Pel que fa a les higièniques de tela sense filtre i amb filtre, la informació sobre quin és el nombre màxim de rentades permeses i com s'han de dur a terme, apareix en les indicacions de fabricació. 

Casolanes:
Ofereixen un grau de protecció mitjà només a les persones que us envolten. En aquest cas, el filtratge i la durada màxima d’ús no són verificables, però és recomanable que portin triple capa de tela. Es fabriquen a partir de teixits hidròfugs i s’han de rentar amb detergent i aigua a una temperatura d’entre 60 °C i 90 °C, o bé submergint-les en una dilució de lleixiu 1:50 amb aigua tèbia durant 30 minuts.


Com fer servir correctament les mascaretes?

Perquè la protecció sigui l’adequada, comproveu els punts següents:

 • Cal que utilitzeu una mascareta de la vostra mida perquè se us ajusti bé a la cara. Un nen o nena no ha de portar la mateixa mascareta que un adult, i a l’inrevés.
 • Cal que us renteu les mans abans de posar-vos-la i després d’ajustar-vos-la. Durant el dia es toquen molts objectes i s’ha d’evitar embrutar la mascareta, sobretot per la part interior, que és la que toca la cara. També cal tenir en compte que la part davantera està en contacte amb l’ambient i pot contenir virus i bacteris. Tot i que cal manipular-la només per les gomes, amb una rentada de mans abans de retirar-vos la mascareta evitareu que els microorganismes passin a les mans.
 • Us l’heu d’ajustar bé per assegurar que no hi entra aire i, en conseqüència, que tampoc en surt. Penseu que l’aire que respireu ha d’entrar i sortir “filtrat”. Si la mascareta no se us ajusta adequadament a la cara, es perd aquest factor de protecció.
 • Heu de pessigar la pinça nasal perquè no caigui. A la part superior és on hi ha el filferro, que s’ajusta al nas per cobrir-lo còmodament. El nas sempre ha de quedar tapat per la mascareta. És tan important portar una mascareta en bon estat com dur-la de la forma adequada.
 • Si l’heu de desar un moment per menjar o beure, feu-ho dins d’una bossa de roba o de paper. És la manera més higiènica i més sostenible de conservar la mascareta quan no l’estem fent servir. També és important recordar que una vegada n’hàgiu finalitzat l’ús, l’heu de rebutjar al contenidor gris, ja que es tracta d’un residu no reciclable.

FONT: Canal Salut

Darrera actualització: 20.04.2022 | 09:34