Exposició pública del cens electoral per a les Eleccions Generals, del 5 al 12 de juny

Dijous, 1 de juny de 2023 a les 00:00

El període d’exposició pública del cens electoral per a les Generals del proper 23 de juliol s’estén entre els dies 5 al 12 de juny. Durant aquest termini, l'Ajuntament prestarà el servei de consulta del cens vigent; les llistes d'electors residents a l'estranger es podran consultar també en aquestes mateixes dates als Consolats.

Durant aquests vuit dies, qualsevol persona podrà presentar reclamació sobre les seves dades censals als ajuntaments, consolats o directament a les delegacions provincials de l'Oficina del Cens Electoral.

Els electors residents a Espanya, que puguin identificar-se amb Cl@ve, poden presentar la reclamació, a: https://sede.ine.gob.es/censoElectoralTramitesReclaEleWeb/.

Totes les reclamacions presentades es resolen pel Delegat Provincial en els tres dies següents i es notifiquen als interessats. Els qui no estiguin conformes amb la resolució adoptada, poden interposar recurs davant el Jutge contenciós administratiu en un termini de cinc dies a partir de la seva notificació.

El cens vigent per aquests comicis contindrà les variacions fins a 27 de febrer de 2023.

Darrera actualització: 02.06.2023 | 12:02