El Ple aprova inicialment un pressupost de 11.275.744,94 € pel 2021

Dimecres, 30 de desembre de 2020 a les 13:00

Dilluns 28 de desembre el Ple de l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès va aprovar inicialment el pressupost de l’any 2021, que ascendeix a 11.275.744,94 €.  (6,01% superior al pressupost de 2020), i que es va aprovar amb els vots a favor dels 8 regidors/es d’ERC, Ametlla’t i l’Ametlla en Comú Podem i en contra dels 3 regidors de Junts per l’Ametlla presents i del regidor del PSC.

Antecedents i context

Jan Santaló, regidor d’Hisenda, va iniciar la seva explicació exposant els elements que han condicionat la seva elaboració, la qual s’ha supeditat a la casuística imposada per la pandèmia de COVID-19, tenint com a eixos principals el suport als serveis socials i a la reactivació de l’economia local.

Santaló va diferenciar dues vessants, el context econòmic i social (extern) i les finances locals (afer estructural).

Pel que fa al primer, va exposar els seus dubtes sobre la incidència en món local dels ajuts de la Unió Europea, uns ajuts que no arribaran fins el segon trimestre del 2021.

Sobre les finances locals, el regidor va explicar que un cop superat l’ofec de tresoreria trobat a l’inici de la legislatura actualment ens trobem amb uns indicadors més estables, però que analitzant els ingressos i despeses es constata que a diferència de fa uns anys l’Ametlla no es pot permetre certes despeses, unes despeses “que a la regidoria d’Hisenda no pertoca qüestionar” però que, al no haver obeït a un plantejament global els darrers anys, han derivat en un desgavell tal que amb els nivells d’ingressos actuals no es poden afrontar si no és a través del préstec, fet que condiciona l’elaboració del pressupost, “el qual no es vol falsejar”.

Participació

Santaló va destacar el fet d’haver aprovat el pressupost quan toca després de la mala dinàmica dels darrers anys, fet que “permetrà afrontar els reptes amb el temps necessari”. També va posar en valor que la participació ciutadana formi part del pressupost, però no només amb processos com el celebrat darrerament, sinó fent partícip la ciutadania tot destacant actes com els “Passem comptes”.

Respecte el procés participatiu d’inversions 2021, el regidor va valorar-lo molt positivament tot destacant l’eficàcia de la plataforma Decidim.Ametlla i la seva potencialitat, i posant en valor el fet que les propostes proposades per l’equip de govern hagin rebut el suport de la ciutadania.

Ingressos

El pressupost 2021 preveu uns ingressos de 11.275.744,94€, una xifra un 6,01% superior al presspost de 2020 (10.636.133,81€).

Els ingressos per recaptació d’impostos es mantenen gairebé igual que al 2020 (5.925.000€), amb una previsió d’augment de la recaptació per l’IBI de 50.000€ justificada pels nous empadronaments registrats, i també per un augment de la recaptació de l’ICiO de 50.000€. Així mateix, es preveu un descens de la recaptació per l’IIVTNU (plusvàlues) de 100.000€.

Pel que fa a la previsió d’ingressos per taxes (1.367.500€) es preveu un augment de més de 100.000 € respecte l’any anterior, tot destacament l’increment de la recaptació per llicències urbanístiques (+ 64,50%).

Altres fonts d’ingressos com són els béns patrimonials incrementen en més de 100.000€ pel lloguer, de nou, de naus les industrials propietat de l’Ajuntament, i per la gestió dels pisos del Maset Nou.

Finalment, el Consistori obtindrà 826.000 € a través de préstecs (200.000 € a través del sector públic i 626.000€ provinents del sector privat).

Despeses

Les despeses es preveuen també en 11.275.744,94€, i el gruix principal no només són les inversions, sinó també el personal i els béns i serveis.

Pel que fa a les despeses de personal (capítol I), aquestes han disminuït un 0,94%, segons Santaló, a causa d’una gestió “més justa i d’acord amb els principis de valoració de la Relació de Llocs de Treball que s’està gestant”.

De béns i serveis la previsió de despesa augmenta un 4,75%, tot destacant l’esforç per realitzar un dotació real i correcta a l’àrea de Medi Ambient; l’augment de la consignació a Sanitat per  a la compra de material sanitari; la renovació de la flota de vehicles de la Policia Local i la nova aplicació mòbil de seguretat veïnal; la redacció i implementació del Pla d’Igualtat de l’Ametlla; la nova aplicació mòbil d’informació i promoció dels comerços locals; i l’obertura d’una línia d’ajuts per a la reactivació de l’economia local.

Les despeses financeres disminueixen perquè s’ha amortitzat un dels préstecs després de 10 anys.

Inversions

Les inversions previstes per l’any 2021 ascendeixen a 1.201.315€ i són:

 1. Redacció del POUM
 2. Redacció de projectes
 3. Camí de la Font del Gat
 4. Rehabilitació de l’escola Bertí
 5. Millores a l’escola Els Cingles
 6. Construcció de rasa per a fer arribar la fibra òptica als polígons
 7. Enllumenat públic
 8. Asfaltatge i pavimentació de carrers
 9. Reposició de clavegueram
 10. Projecte Camins 
 11. Climatització M.N
 12. Skate Park
 13. Material Policia Local
 14. Videovigilància i trànsit
 15. Equipament informàtica
 16. Estanqueïtat pavelló
 17. Tanca perimetral pista exterior pavelló
 18. Millores al camp de futbol.

L’alcalde Pep Moret va cloure l’exposició del pressupostos destacant que s’han hagut de prendre decisions de gran responsabilitat i la dificultat en la seva elaboració. En aquest sentit, va anunciar l’acord pres per l’equip de govern d’ajornar fins el 2022 la implementació del sistema de recollida d’escombraries porta a porta, i que al 2021 es realitzarà una tasca prèvia d’informació i sensibilització.

 

Darrera actualització: 30.12.2020 | 13:10