El Ple aprova inicialment un pressupost de 10.636.133,81€

Dilluns, 13 de juliol de 2020 a les 18:50

Divendres 10 de juliol el Ple de l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès va aprovar inicialment el pressupost de l’any 2020, que ascendeix a 10.636.133,81€  (un 3,27% més que l’any passat), i que es va aprovar amb els vots a favor dels 8 regidors/es d’ERC, Ametlla’t i l’Ametlla en Comú Podem, en contra dels de Junts per l’Ametlla i l’abstenció del regidor del PSC.

El regidor d’Hisenda, Jan Santaló, va ser l’encarregat de presentar un pressupost que ja estava a punt per ser sotmès a votació a principis d’any, però que l’inici de la pandèmia va obligar el seu ajornament i també a la seva modificació per adaptar-lo a la nova realitat que es preveu.

Antecedents i context

Santaló va començar la seva intervenció exposant el context i els antecedents que han condicionat la seva confecció, i  va esmentar la compromesa situació economicofinancera que l’equip  de govern es va trobar a l’Ajuntament, la qual va comprometre bona part de la dedicació del departament la passada tardor, i que va ocasionar fortes tensions de tresoreria i la necessitat de tramitar d’un préstec de mandat de gairebé mig milió d’euros per fer front a la falta de liquiditat.

Per altra banda, aquest pressupost també s’ha vist influït per la COVID-19, amb canvis de previsions d’ingressos i despeses i amb un estat d’alarma i una suspensió dels terminis administratius que impossibilitaven la seva tramitació.

Malgrat aquestes circumstàncies exposades, el regidor va fer autocrítica tot destacant el marge de millora i la voluntat, de cara a l’any vinent, de confeccionar uns pressupostos participatius, amb la màxima transparència i aprovats aquesta mateixa tardor.

Diagnosi

Santaló va explicar que la confecció del pressupost 2020 s’ha fet de manera transversal entre regidories i amb la participació dels tècnics de les diferents àrees de l’Ajuntament. Com a resultat d’aquesta metodologia de treball, es van diagnosticar diverses deficiències estructurals en els comptes que s’havien gestat fins ara. Segons Santaló, “el nostre municipi manté serveis que pressupostàriament no es pot permetre. Dit d’una altra manera: gastem molt més del que ingressem”.

El regidor va posar com a exemple un forat de 200.000 € a la regidoria de Medi Ambient, la inexistència de consignacions pressupostàries per a despeses existents i habituals o la infradotació pel cost real d’ILLA Activa. Tot plegat, sumaria uns 450.000€ que, sumat a l’amortització del préstec de mandat, arriben a la vora de 600.000 € de necessitat d’ajust.

Aquesta situació, entre d’altres, ha precipitat l’incompliment de la regla de la despesa i de l’estabilitat pressupostària l’any 2018, així com un nombre desmesurat de factures pendents per liquidar.

Nova estructura

El regidor d’Hisenda va presentar la reorganització del Consitori, el qual compta amb 24 regidories organitzades en 5 grans àrees, que són: Territori; Serveis a les persones; Governança i Règim Intern; Promoció Econòmica i Cultura, Educació Festes i Esports.

Ingressos

Malgrat la previsió d’un augment del 3,27% en ingressos, aquests s’han vist afectats per la incidència de la pandèmia de la COVID-19, amb una projecció d’ingressos menor per impostos (sobretot ICiO) i taxes, però amb una recaptació absoluta que augmenta respecte l’any anterior gràcies a diferents subvencions, que es destinaran, en gran part, al manteniment i renovació del clavegueram.

Despeses

Pel que fa al capítol de personal, aquest incrementa un 5,5 %, resultat de l’aplicació del Reial Decret Llei 2/2020 (que estableix l’augment del 2,5% del sou dels funcionaris i personal laboral, i al qual els membres de l’equip de govern han renunciat) així com l’augment del nombre de regidors al govern respecte l’anterior legislatura (de 7 a 8).

Malgrat el percentatge d’increment d’aquest capítol sigui inferior al de l’any anterior, Santaló creu que la despesa de personal, que representa més del 40% del total de despeses, “és potencialment reduïble si la comparem a la d’altres municipis de la tipologia de l’Ametlla”.

Les despeses en béns i serveis també s’han vist afectades per ela COVID-19 i pateixen una reducció del 5,74% malgrat l’increment del 8 % en partides de territori, les quals disposaven d’una dotació insuficient.

Canvis destacats

A l’actual pressupost s’ha incrementat un 100% la despesa en activitats culturals i esportives per a la gent gran, s’ha creat una despesa per a l’adquisició de material sanitari, també per a l’activitat de la nova regidoria d’Igualtat i per la gestió dels pisos del Maset Nou. Així mateix, s’ha reduït la previsió de despeses jurídiques en un 25% i en atenció protocol·lària en un 70%.

Inversions

Aquest any hi ha previst fer 34 inversions que cobreixen diferents àmbits, algunes de les quals Santaló qualifica de “potser menys vistoses, però molt necessàries”:

 • - Redacció POUM
 • - Redacció projectes
 • - Enllumenat públic
 • - Asfaltatge i pavimentació
 • - Renovació clavegueram
 • - Clavegueram carrer Mir
 • - Senyalització vertical
 • - Retolació
 • - Reposició contenidors
 • - Projecte camins
 • - Renovació sistemes de climatització Maset Nou
 • - Condicionament Serveis Socials
 • - Adquisició DEA
 • - Material buc d’assaig
 • - Mobiliari Joventut
 • - Videovigilància i trànsit
 • - Càmera passera
 • - Càmera Pinar de Rosanes
 • - Nou lloc web
 • - Mobiliari foment comercial
 • - Maquinària cultura
 • - Mobiliari cultura
 • - Mobiliari centres escolars
 • - Maquinària centres escolars
 • - Equip tècnic Can Camp/Ca l’Arenys
 • - Material piscines
 • - Mobiliari pista coberta

Transferències corrents (subvencions)

El pressupost d’enguany preveu un augment de l’11% del capítol 4 de subvencions, amb especial rellevància a l’increment del 9,5% de subvencions a entitats esportives o l’augment del 180% de les relacionades amb Acció Social, com a resposta a la crisi econòmica i social producte de la COVID-19.

Dotació extraordinària COVID

Atesa la situació generada per la COVID, hi ha hagut una reestructuració de partides per tal de poder disposar dotació extraordinària de 300.000€ en benefici de:

- Serveis socials (120.000€).

- Habitatge social (100.000€)

- Promoció Econòmica (50.000€)

- Cultura i Festes COVID (30.000€)

Opinió de l’oposició

El primer membre de l’oposició que va intervenir fou el Sr. Baldomero Reyes (PSC), el qual va centrar el seu discurs criticant la data tardana en què es portava a votació el pressupost i afegint, irònicament, que això permetrà no haver de fer modificacions de crèdit.

El socialista va afegir que controlaria com es gasten els 300.000€ de dotació extra per la COVID-19, i va tancar la seva intervenció amb un desig de bona gestió cap a l’equip de govern.

L’exregidora d’Hisenda i membre de Junts per l’Ametlla, Teresa Bada, va ser l’encarregada d’exposar la posició del seu grup, i també va recórrer a la ironia per criticar la data en què es presentava el pressupost i la poca participació, transparència ni comunicació de l’equip de govern a l’hora d’elaborar-lo.

Bada va acusar l’equip de govern de no estar cohesionat, de vendre fum i de fer un ús partidista dels mitjans de comunicació municipals. Es va mostrar molt crítica amb la gestió feta durant els mesos de pandèmia i fa afirmar que el pressupost que es presentava era un reflex d’aquesta mala gestió, amb una previsió d’ingressos sobredimensionada i molts pocs diners destinats a millorar el poble.

Un altre aspecte que va denunciar va ser l’increment del sou dels regidors/es de l’equip de govern en contraposició al préstec de mandat que aquest ha demanat.


Podeu consultar el vídeo del Ple aquí.

 

Darrera actualització: 13.07.2020 | 18:59