El Govern aplica noves restriccions per frenar la segona onada de COVID-19

Dijous, 15 d'octubre de 2020 a les 00:00

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha anunciat l’aplicació de noves restriccions per frenar la segona onada de la COVID-19, que entraran en vigor avui dijous 15 d’octubre a la nit (tan bon punt siguin ratificades pel TSJC) i que tindran una vigència mínima de 15 dies.

Veient l’evolució a l’alça de la pandèmia a Catalunya, aquestes mesures aprovades pel comitè tècnic del PROCICAT pretenen frenar l’increment de contagis i fer-ho en aquesta fase inicial de la 2a onada, que també es dona a nivell estatal i europeu, i que més enllà de l'afectació epidemiològica comença a incidir també en l'àmbit assistencial.

És per aquest motiu que es vol reduir la mobilitat, minimitzar la interacció social al màxim i prioritzant el teletreball. D’entrada es recomana limitar els desplaçaments fora del del domicili i també la circulació, i ampliar les mesures de prevenció d’higiene amb lapriorització de mesures de teletreball.

Mesures i restriccions

Mobilitat

• Es recomana limitar els desplaçaments fora del domicili i la circulació per la via pública, respectant les mesures de protecció individual i col·lectiva.
• Es recomana mantenir les “bombolles de convivència” o la “bombolla ampliada”.

Bombolla de convivència: persones amb qui convivim.

Bombolla ampliada: persones amb qui convivim + persones amb qui ens relacionem (escola, feina...)

Reunions i trobades (familiars i de caràcter social)

• Es prohibeixen les trobades i reunions de més de 6 persones, llevat que pertanyin a la “bombolla de convivència”, tant en l'àmbit privat com en el públic.
• Es recomana mantenir la bombolla ampliada en les trobades i reunions.
• En les reunions de fins a 6 persones en espais públics no es permet consumir aliments ni begudes.

Empreses de serveis i comerç minorista

• Es permet l’obertura d’establiments i locals comercials minoristes amb un 30% de l’aforament total, excepte els establiments minoristes d’alimentació, begudes, productes d’higiènics, d’altres productes de primera necessitat, farmàcies, ortopèdies, òptiques i centres de veterinària, que han de reduir al 50% el seu aforament total.
• S’ha de garantir una distància mínima d’1,5 metres entre clients (si no és possible, es permet la permanència d’un client).
• Els establiments i locals comercials minoristes de més de 400 m2 de superfície útil d'exposició i venda han de disposar de sistemes de control de l’accés i de l’aforament en temps real.
• Els centres comercials han de controlar l’accés per garantir un aforament del 30% també en els espais comuns i de pas.
• Es restringeix l’accés i l’ús de les zones recreatives, com ara zones infantils, ludoteques o àrees de descans.
• L’accés als emprovadors es redueix a una persona per cabina com a màxim.
• Els mercats no sedentaris han de reduir al 30% la capacitat d’aforament.
• Es poden establir sistemes de recollida al local de forma esglaonada per evitar aglomeracions i també sistemes de repartiment a domicili.
• No es permet l’obertura de les empreses que ofereixen serveis que impliquen contacte personal proper, excepte serveis essencials, sanitaris o sociosanitaris. Es prohibeixen específicament els serveis de tractament de bellesa, excepte els de perruqueria.

Actes religiosos i cerimònies civils (casaments, cerimònies fúnebres)

• Assistència limitada al 50% de l’aforament.

Activitats culturals, d’espectacles públics i recreatives

• Aforament no superior al 50% de la capacitat màxima, amb seients preassignats i registre de dades de contacte. Horari de tancament a les 23.00 h.
• Se suspèn l’obertura al públic dels parcs i fires d’atraccions, inclosa qualsevol estructura no permanent desmuntable. Es prohibeix l’obertura d’establiments d’activitats lúdiques infantils privades en espais tancats.
• Els parcs i jardins de titularitat pública i les àrees de joc infantils poden estar oberts fins a les 20.00 h.

Activitat esportiva

• Es poden utilitzar les instal·lacions i els equipaments esportius de caràcter lúdic amb control d’accés, sense superar el 50% de l’aforament.
• S’ajornen totes les competicions esportives previstes, excepte les oficials d’àmbit estatal, internacional i professionals.
• Es prohibeix l’ús d’aquells equipaments esportius que no estiguin supervisats.

Activitats d'hoteleria i restauració

• Se suspenen les activitats de restauració, en tot tipus de locals i establiments, excepte entrega a domicili o recollida a l’establiment amb cita prèvia. S’exclouen els restaurants dels hotels per a ús dels clients de l’hotel, els serveis de restauració integrats en centres sanitaris i socials residencials i els menjadors de caràcter social.

Activitats relacionades amb el joc

• Se suspèn l’obertura al públic d’activitats de salons de jocs, casinos i sales de bingo.

Establiments hotelers

• Es limita l'aforament al 50% en els espais comuns.

Congressos, convencions, fires comercials i festes majors

• Se suspèn la celebració presencial de congressos, convencions, fires comercials i festes majors.

Centres de treball

• S’ha de prioritzar el treball a distància i reforçar el control dels espais comuns.
• S’han d’adoptar mesures organitzatives en les condicions de treball i mesures de neteja i desinfecció.

Activitats docents

• En l’àmbit de les universitats catalanes, tota la docència teòrica presencial ha de passar a format virtual.
• Es mantenen les activitats docents, activitats de lleure infantil i juvenil (incloses les extraescolars) i activitats d’intervenció socioeducativa (serveis d’intervenció socioeducativa i centres oberts) incloent el transport escolar.

Darrera actualització: 15.10.2020 | 12:32