El carnet de la deixalleria ja es pot tramitar tot l’any

Dijous, 12 de maig de 2022 a les 10:00

A partir d’ara el carnet de la deixalleria es pot tramitar durant tot l’any. Per fer-ho, cal presentar una instància sol·licitant el carnet, i adjuntar-hi el darrer rebut d’escombraries.

L’Ametlla disposa d’una bonificació del 8% per l’ús de la deixalleria aplicable a totes les persones que hi portin els seus residus un mínim de 8 vegades a l’any, distribuïdes en 4 entrades a cada semestre natural.

Perquè l’entrada es comptabilitzi com a vàlida caldrà realitzar-ne una d'un mínim de tres tipus de materials diferents, d’aquells que no tinguin recollida selectiva (residus perillosos, roba, oli vegetal....) i/o d’un volum superior a 0,125 m3.

La bonificació resultant s’aplicarà en el rebut de l’exercici següent al del compliment dels requisits establerts.

Per fer més efectiu i eficient el servei, l’Ajuntament entregarà un carnet que caldrà presentar cada cop que es vagi a la deixalleria i que permetrà registrar les vostres entrades. Per tal que es pugui fer un seguiment de les aportacions, a la pàgina web https://citizen.cresidusvo.actaiswaste.com/Login hi ha les entrades actualitzades mensualment.

Deixalleria

La deixalleria de l’Ametlla del Vallès està ubicada al Camí de Can Draper s/n, i s’hi pot anar en el següent horari:

De setembre a juny:

Dimarts: de 16 a 19h
De dimecres a divendres: de 9.30 a 13.30h i de 16 a 19h
Dissabte: de 9 a 15h
Diumenge: de 9 a 14.30h

Juliol i agost:

Horari d'estiu (juliol i agost):
Dimarts: de 16 a 19h
De dimecres a diumenge: de 8 a 14h

Darrera actualització: 12.05.2022 | 10:07