Convocatòria d'ajuts per al suport escolar, activitats esportives i ajuts de menjador pel curs 2024/2025

Dijous, 9 de maig de 2024 a les 13:00

S’inicia el període per presentar les sol·licituds dels per al suport escolar, activitats esportives i ajuts de menjador pel curs 2024/2025. Del 13 de maig fins al 7 de juny ambdós inclosos.

AJUTS AL SUPORT ESCOLAR

Els ingressos que es comptaran de la unitat familiar seran els del període de l’any 2023 amb la presentació de la declaració de Renda o les nòmines corresponents. El topall d’ingressos per membre de la unitat familiar ha de ser igual o inferior a 853,68 €/mes/persona un cop descomptades les despeses de lloguer o hipoteca amb un màxim de 1.000 €.

Igual que l’any passat l’ajut de suport a l’escolarització es té en compte cobrir no només  la part de material, llibres sinó també matrícules, sortides i transport, en funció de les necessitats dels beneficiaris. Igual que l’any anterior també contemplen el suport a l’escolarització a joves de menys de 21 anys que estiguin cursant ensenyaments no obligatoris de Programes de Formació i Inserció i cursos d’Escoles Adults amb la voluntat de fomentar la formació d’aquests joves.

AJUTS A LES ACTIVITATS ESPORTIVES

En el cas dels ajuts per a la realització d’activitats esportives continuen destinats a afavorir la pràctica d’esports, d’infants i adolescents d’entre 3 i 18 anys empadronats al municipi, per tal de donar suport aquelles famílies, que es trobin en una especial situació familiar amb necessitats socials i/o econòmiques.

AJUTS MENJADOR ESCOLAR

Pots sol·licitar l’ajut si ets el pare, mare, tutor/a legal o la persona encarregada de la guarda i protecció d’infants o adolescents escolaritzats en centres educatius sufragats amb fons públics de Catalunya en qualsevol dels cursos de segon i tercer dels ensenyaments de primer cicle d’infantil, en aquelles escoles de titularitat de la Generalitat on s’hagi implementat, i qualsevol dels cursos d’ensenyaments de segon cicle d’educació infantil i d’ensenyaments obligatoris.

Els ingressos dels membres de la unitat familiar no poden superar la suma dels imports següents:

  • Primer adult (sustentador/a principal): 11.840,60 €.
  • Segon adult (sustentador/a principal): 5.920,30 €.
  • Altres adults que integren la unitat familiar que no siguin els sustentadors principals: 5.920,30 €.
  • Per cada nen/a de la unitat familiar: 3.552,20 € (inclòs l’alumne/s per a qui es demana l’ajut).

Per a més informació, qualsevol dubte o aclariment podeu trucar a l’Ajuntament i demanar hora amb Serveis Socials, al telèfon 93.843.25.01 (de dilluns a divendres de 9 h a 13.30 h i els dijous de 9 h a 13.30 h i de 16 h a 18 h).

Darrera actualització: 09.05.2024 | 13:33