Convocatòria d'ajuts per al pagament del lloguer 2021

Dijous, 29 d'abril de 2021 a les 00:00

Fins al 4 de juny es pot sol·licitar l'ajut per al pagament del lloguer (any 2021) de l'Agència d'Habitatge de Catalunya.

Aquesta és una subvenció dirigida a persones que siguin titulars d'un contracte de lloguer de l'habitatge que constitueixi el seu domicili habitual i permanent, en el territori de Catalunya.

Requisits

Estar empadronat a l’habitatge.

No s’accepten contractes de lloguer entre persones que tinguin parentiu.

Ingressos
S’estableixen uns límits màxim i mínim d’ingressos que es ponderen segons el nombre de membres de la unitat de convivència i la localització de l’habitatge. En cap cas els ingressos de la unitat de convivència podran ser inferiors al lloguer de l’habitatge.

Imports màxims de lloguer mensual

  • Barcelona ciutat: 800 euros.
  • Demarcació de Barcelona: 800 euros.
  • Demarcació de Girona: 550 euros.
  • Demarcació de Tarragona: 550 euros.
  • Demarcació de Lleida: 500 euros.
  • Les Terres de l'Ebre: 400 euros.

Per a famílies nombroses i per a unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat i barem favorable, l'import màxim de lloguer mensual és de 900 euros.

Per a més informació, consulteu les bases reguladores.


Import de la subvenció

20% de l'import del lloguer anual quan l'esforç per pagar el lloguer sigui igual o inferior al 30% dels seus ingressos.

30% de l'import del lloguer anual quan l'esforç per pagar el lloguer sigui superior al 30% i inferior al 40% dels ingressos.

40% de l'import del lloguer anual quan l'esforç per pagar el lloguer sigui igual o superior al 40% dels ingressos.

S'estableix un límit màxim de 200 euros mensuals i un mínim de 20 € per habitatge

Darrera actualització: 29.04.2021 | 12:19