Convocatòria ajuts menjador escolar curs 2023/2024

Dimarts, 9 de maig de 2023 a les 00:00

Del 9 de maig al 9 de juny (ambdós inclosos) es poden sol·licitar els ajuts de menjador escolar pel curs 2023-2024. Les sol·licituds s'han de presentar a les dependències de Serveis Socials de l'Ajuntament (edifici de Can Muntanyola).

L’import de l’ajut s’aplica sobre el preu del cost del servei que no podrà superar en cap cas el preu màxim establert pel Departament d’Educació.

Per al curs escolar 2023-2024 s’estableix un preu de 6,91€/alumne/dia per als centres amb una durada d’espai de migdia de 2 hores i mitja i 6,54 euros/alumne/dia per als centres amb una durada d’espai de migdia de 2 hores.

El termini de presentació de sol·licituds s’inicia el dia 9 de maig de 2023 i finalitza el 9 de juny de 2023. Es preveu la presentació de sol·licituds sobrevingudes al llarg del curs escolar si bé la resolució de l’ajut no s’aplicarà amb caràcter retroactiu. Els ajuntaments de la comarca registraran les sol·licituds arribades al seu ajuntament a través del sistema de gestió informàtica exprés per a la gestió dels ajuts de menjador del Consell Comarcal del Vallès Oriental.

Com a novetats principals per a la convocatòria dels ajuts individuals de menjador per al curs 2023/2024 destaquen les següents:

  • Creació d’un nou llindar de renda d’ajut 100% garantit per a les situacions de més BAIXOS INGRESSOS quan els ingressos de la unitat familiar no superin el 50% dels ingressos del llindar establert pel tram d’ajut del 70% garantit.

Cas exemple 1: família formada per dos progenitors, l’avi de l’alumne/a i l’alumne/a pel qual es sol·licita l’ajut (4 membres). Segons article 3.f) de les bases reguladores de la convocatòria el llindar de renda familiar màxim calculada en funció dels membres computables de la unitat familiar d’aquesta família seria (11.365,60 € (progenitor/a 1) + 5.682,80 € (progenitor/a 2) + 5.682,80 € (avi) + 3.409,70 € (fill/a pel qual es sol·licita l’ajut) = llindar de renda familiar màxim 26.140,90 €. Si la renda família de la família fos igual o inferior a 13.070,45 € (corresponent al 50% de l’import del llindar de renda familiar segons configuració familiar, 26.140,90 €) l’alumne obtindria automàticament i al marge de la puntuació social un ajut del 100% garantit.

  • Creació d’un nou llindar de renda d’ajut 100% garantit per a alumnat amb DISCAPACITAT ACREDITADA SUPERIOR O IGUAL AL 33% quan la renda de la unitat familiar no superi el llindar de renda de 2,5 vegades en relació amb l’establert per a l’obtenció d’un ajut del 70% garantit.

Cas exemple 2: família formada per dos progenitors, l’avi de l’alumne/a i l’alumne/a pel qual es sol·licita l’ajut (4 membres) el qual té una discapacitat acreditada del 33%. Segons article 3.f) de les bases reguladores de la convocatòria el llindar de renda familiar màxim calculada en funció dels membres computables de la unitat familiar d’aquesta família seria (11.365,60 € (progenitor/a 1) + 5.682,80 € (progenitor/a 2) + 5.682,80 € (avi) + 3.409,70 € (fill/a amb discapacitat acreditada pel qual es sol·licita l’ajut) = llindar de renda familiar màxim 26.140,90 €. Si la renda família de la família fos igual o inferior a 65.352,25 € (correspon a multiplicar per 2,5 vegades l’import del llindar de renda familiar segons configuració familiar, 26.140,90 €) l’alumne amb discapacitat acreditada igual o superior al 33% obtindria automàticament un ajut del 100% garantit.

  • Creació de dues noves deduccions aplicables en el càlcul de la renda familiar: 1. Deducció de 500 € per a cada germà o germana, inclosa la persona sol·licitant, en el cas de FAMÍLIA NOMBROSA. 2.  Deducció de 1.000 € per a cada germà o germana, inclosa la persona sol·licitant, quan la persona sol·licitant tingui acreditada la condició de DISCAPACITAT D’IGUAL O MÉS D’UN 33%.
  • Augment de l’import de la unitat de consum que s’aplica a l’hora de determinar el llindar de renda familiar anual en funció dels membres computables de la unitat familiar. En els casos d’unitats familiars en què a la unitat familiar hi ha adults diferents als sustentadors principals (ex. avis) l’import d’aquesta unitat de consum específica es duplica respecte al curs anterior. Curs 22-23 = 2.841,40 euros / curs 2023-2024 = 5.682,80 euros.

Més informació aquí.

Darrera actualització: 19.05.2023 | 10:59