Comunicat sobre la suspensió d'obres

Dijous, 16 d'abril de 2020 a les 00:00

De conformitat amb l’article 4.3 del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, i en aplicació de l’Ordre SND/340/2020, de 12 d’abril, en què se suspenen determinades activitats relacionades amb obres d’intervenció en edificis en què existeixi risc de contagi per la COVID-19 de persones no relacionades amb la referida activitat, atès que comparteixen espais en comú, s’estableix la suspensió de tota classe d’obra que s’hagi de realitzar en edificis existents en els quals es pugui coincidir amb persones no relacionades amb l’activitat d’execució de l’obra, limitant així les obres bàsicament en aquells edificis sense ocupació de cap tipus.

En aquest sentit, la suspensió inclou, sigui per la ubicació dels treballs com per les necessitats de circulació de les persones dins de l’edifici, inclosos els accessos, tota obra en què pugui haver-hi interacció amb persones alienes a l’obra, amb l’activitat d’execució, el moviment de treballadors o el trasllat de materials.

Aquesta suspensió és inajornable a partir del dia de la seva publicació al BOE, 12 d’abril, i mantindrà els seus efectes fins a la finalització de la vigència de l’estat d’alarma i les seves possibles pròrrogues o fins que existeixin circumstàncies de salut pública que justifiquin una nova ordre modificant els termes de la present.

S’exceptuen d’aquesta suspensió les obres en les quals es pugui segregar l’immoble de forma efectiva sense cap possibilitat d’interferència amb les persones no relacionades amb l’obra i els treballs, així com les obres puntuals que es realitzin en els immobles amb la finalitat de realitzar reparacions urgents d’instal·lacions i avaries, així com les tasques de vigilància. 

 

 

Darrera actualització: 16.04.2020 | 13:27