Comunicat: "Incomplir l’Estat d’Alarma comporta sancions"

Dijous, 19 de març de 2020 a les 18:00

"Ara, més que mai, cal complir les recomanacions dels cossos de seguretat, sobretot mentre duri l'Estat d'Alarma decretat pel Govern espanyol.

A data d'avui, la Policia Local de l'Ajuntament de l'Ametlla del Vallès no ha sancionat persones que estaven incomplint les mesures decretades per aquest Estat d'Alarma, i ha seguit criteris de flexibilitat prioritzant la tasca informativa a la sancionadora.

Cal recordar i conèixer, en tot moment, què podem fer* i què no, i tenir en compte que passat ja un temps prudencial després d’aquests advertiments es començaran a posar multes, i que aquestes sancions a les persones que no estiguin complint amb la normativa de l'Estat d'alarma poden ser d’entre els 100 i els 600 euros.

Si les infraccions són més greus poden arribar als 30.000 euros i, fins i tot, comportar responsabilitats penals.

Es recomana que, en la mesura del possible, tota persona que surti al carrer acollint-se a qualsevol dels supòsits en què es permet disposi dels justificants pertinents (tiquets de compra, receptes mèdiques, certificats de mobilitat emesos per aquelles empreses que ho facin, etc.).

* El Govern de l’Estat ha decretat que la circulació permesa s’haurà de realitzar de manera individual, excepte en cas de: acompanyament de persones amb discapacitat, menors d’edat, persones grans o que hi hagi una causa justificada. L’incompliment implica les sancions econòmiques esmentades".

Actualització de les preguntes sobre les restriccions d'activitats pel COVID-19 elaborat pel CECAT - Centre de Coordinació operativa de Catalunya: https://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencies/Coronavirus/Queestionari-restriccions-COVID19-v20200318-19-h.pdf

Darrera actualització: 19.03.2020 | 18:08