Centre Esportiu Municipal: present i futur

Divendres, 3 de febrer de 2023

El Centre Esportiu Municipal (abans Illa Activa) inicia el seu camí cap a la reobertura, però abans que aquesta sigui un fet, cal una bona avaluació de la situació a tots nivells per prendre decisions sobre la gestió del centre.

És per aquest motiu que l’Ajuntament ha contractat 3POC Consulting, una empresa reconeguda en l’àmbit de la gestió municipal i la consultoria esportiva, que ha assessorat altres ajuntaments amb centres esportius municipals en circumstàncies semblants a les de la nostra població.

 Estudi de viabilitat

3POC Consulting coneix el nostre centre exhaustivament. La Diputació ja li va encarregar l’estudi de viabilitat que es va lliurar a l’Ajuntament l’any 2018, i que ara està actualitzant tenint en compte tot el que pot afectar la gestió i els costos del centre, com l’alça dels preus dels subministraments, el nou conveni dels professionals del sector i les actuals necessitats de la nostra població.

Garantir l’accessibilitat a l’activitat física i l’esport a tota la ciutadania és una competència de l’administració pública, i en moltes ocasions és necessari recórrer a la  col·laboració público-privada per la gestió i execució dels serveis esportius, sobretot en el cas d’un centre d’aquestes dimensions.

L’estudi de viabilitat, doncs, serà clau per prendre decisions sobre el model de gestió del centre en els pròxims anys i fer la licitació que es consideri més oportuna.

Models de gestió

L’Ajuntament estudia els possibles models de gestió a implementar a l’equipament: gestió directa o  gestió indirecta.

  • Gestió directa (contracte de serveis): amb aquest model l’Ajuntament porta el control del centre, i contracta l’empresa o empreses per a diferents serveis: activitat física i esportiva en medi aquàtic i terrestre, vigilància, salvament i socorrisme, manteniment i neteja, recepció i atenció al client, comunicació i comercialització, direcció, coordinació i administració. També es fa l’adquisició de l’equipament esportiu del material de neteja i d’oficina, etc.[CCJ1] [CCJ2] 
  • Gestió indirecta (concessió del servei): és el model que hi havia fins ara amb l’empresa Instal·lacions Illa Activa, amb el qual una empresa gestiona totalment el centre, amb una subvenció o un cànon a l’Ajuntament per compensar pèrdues o retornar guanys.

La licitació pública

Després de decidir el model s’haurà de fer la licitació pública, el procés que s’haurà de seguir per la propera reobertura del CEM: preparar l’expedient de contractació, fer-ne publicitat, licitar, adjudicar i signar el contracte.

Un cop identificades les necessitats i objectius, es determinen els requisits i s’elaboren les clàusules administratives i de prescripcions tècniques de la licitació.

Les empreses interessades presentaran les seves ofertes i acreditaran que poden accedir al concurs (capacitat i solvència).

L’òrgan de contractació valorarà i puntuarà les ofertes i resoldrà l’adjudicació a favor de la que ofereixi una millor proposta, d’acord els criteris establerts en els plecs de clàusules. Llavors, se signarà el contracte.

 El manteniment en l’actualitat

L’Ajuntament compta amb l’assessoria d’una empresa d’enginyeria especialista en centres esportius amb equipament tècnic d’aquesta complexitat. Han fet una posada a punt general per a aquesta temporada de tancament del centre, i ha establert les accions de manteniment que realitzarà la brigada municipal.

La finalitat és el manteniment de tot l’equip tècnic en òptimes condicions per a una propera arrencada, al menor cost possible. Aquesta operació, de moment, ha tingut un cost extern de menys de 3.000 euros, ja que s’executa amb recursos propis de la corporació.

 Properes accions

L’empresa Illa Activa està en fase de liquidació del concurs de creditors. El jutge ha instat a l’administrador concursal que liquidi tot l’equipament tècnic, propietat de l’empresa, que s’ha valorat en 180.000 euros després d’aplicar-hi l’amortització corresponent als anys després de la seva adquisició.

L’empresa d’enginyeria que assessora l’Ajuntament en el manteniment, i que ha participat en una auditoria tècnica en profunditat, ha validat i recomanat fer l’oferta econòmica confirmant que és una bona operació per al Consistori. No fer-ho seria haver d’adquirir tot l’equipament nou, una inversió que no està a l’abast actualment i que no tindria sentit.

L’Ajuntament treballa de forma rigorosa i ben assessorada per reobrir el centre tan aviat com es pugui, en les millors condicions i al cost més ajustat possible per a la corporació. Un bon servei a un cost adequat per als usuaris i un cost acceptable per als ciutadans.

Atenció a les persones usuàries

L’Ajuntament dona les gràcies a totes les persones usuàries afectades per la seva paciència, alhora que recorda que es manté oberta l’oficina d’atenció a la ciutadania, a la qual s’hi pot contactar a través del correu electrònic usuarisillaactiva@ametlla.cat, o trucant al al 93 843 25 01 (extensió 136), de dilluns a divendres, de 8 h  a 15 h.

Darrera actualització: 2.02.2023 | 20:22