Campanya informativa "Aquí no llencem res", del 25 al 29 de novembre

Dimecres, 20 de novembre de 2019 a les 00:00

Del 25 al 29 de novembre tindrà lloc, a l'Ametlla del Vallès, la campanya informativa "Aquí no llencem res" que, promoguda pel Consorci de Residus del Vallès Oriental, pretén de reduir el volum de residus que no es separen correctament i que van a parar al contenidor de la resta i podrien ser valoritzables si es dipositessin en el contenidor corresponent.

4 informadors (1 a la deixalleria i 3 al carrer) faran enquestes als ciutadans sobre hàbits i coneixement de la recollida selectiva.

Lluny dels objectius europeus
La recollida selectiva de residus a l’àmbit del Consorci se situa en el 38% per sota de la mitjana de Catalunya (39,9%) i lluny dels objectius europeus que marquen que per a l'any 2020 els residus correctament segregats han de suposar un 50% del total generat, i dels catalans que són encara més exigents establint com a objectiu un 60%.

Al llarg de l’any un equip d’informadors recorreran els municipis consorciats per informar als ciutadans a peu de carrer/domicili, enquestes, etc., sobre com poden contribuir a augmentar l'índex de reciclatge i demanar-los que separin els residus a casa. Repartiran també material per facilitar la separació dels residus (pac de bosses per a la recollida dels envasos de vidre, envasos lleugers i paper/cartró), la bossa per anar a comprar, entre d’altres materials. A l'Ametlla del Vallès ho fara del 25 al 29 de novembre.

Programa TRFO
El Consorci de Residus rep l’assistència tècnica de 7 persones (2 administratives i 5 informadores) contractades pel CCVR amb la convocatòria del programa Treball i Formació (TRFO).

El programa que està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i està cofinançat pel Fons Social Europeu, la Conferència Sectorial i el Consoci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental (amb els fons per actuacions de comunicació provinents dels Sistemes Integrats de Gestió (SIG) Ecoembes i Ecovidrio), té com a objectiu afavorir la contractació de persones en situació d’atur, a través del suport a entitats perquè duguin a terme accions d’experiència laboral, de formació, de coordinació i de suport tècnic.

El programa TRFO s’adreça a persones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada, que no estiguin percebent prestació per desocupació o subsidi (RAI o PAO), ni ajut del Programa de Requalificació Professional (PREPARA), preferentment més grans de 45 anys; a persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania (PRGC); i a dones víctimes de violència de gènere.

Darrera actualització: 20.11.2019 | 11:21