AVÍS en relació a l'adjudicació dels Habitatges de Protecció Oficial del Maset Nou

Dimarts, 20 d'octubre de 2020 a les 13:00

En relació a l’adjudicació dels Habitatges de Protecció Oficial del Maset Nou, recordem a totes les persones que han iniciat el procés d’inscripció al registre de sol·licitants d’HPO de la Generalitat de Catalunya que les sol·licituds pendents de validació, ja sigui per requeriment de documentació o per altres causes, tenen com a termini màxim improrrogable per a esmenar o finalitzar la inscripció el dia de l’aprovació de les bases que regiran l’adjudicació abans esmentada. 

Aquesta data, que es preveu en un termini breu i immediat, es farà pública tan aviat com es produeixi, atès que la seva aprovació correspon a l’Agència d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya. 

Darrera actualització: 20.10.2020 | 14:17