Ampli consens per començar a elaborar el Pla Local d’Educació

Dimarts, 26 de gener de 2021 a les 14:00

El dimecres 13 de gener el Consell Educatiu Municipal (CEM), i el dilluns 25 de gener el Ple de l’Ajuntament, varen aprovar respectivament, i per unanimitat, la proposta de creació d’un Pla Local d’Educació que la regidoria d’Ensenyament vol impulsar els propers mesos.

Un cop es publiqui el catàleg de serveis de la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament demanarà aquest recurs per poder desenvolupar la feina feta prèviament des de ja temps.

QUÈ ÉS UN PLA LOCAL D’EDUCACIÓ

El Pla Local d’Educació és l’eina estratègica que permet repensar i ordenar les polítiques socioeducatives d’acord amb les necessitats reals i demandes detectades, així com amb l’acció que porten a terme els agents socioeducatius que hi participen. És un instrument liderat per l’administració local que defineix els objectius educatius de poble i que permet reordenar accions, recursos i serveis amb mirada educativa, donant coherència, optimitzant i amortitzant millor tots els recursos del territori, i generant noves respostes.

Els principis d’un PLE són:

 • Visió integral
 • Educació en el transcurs de la vida
 • Transversalitat
 • Corresponsabilitat
 • Sostenibilitat
 • Avaluació

L’èxit del Pla demana la complicitat de tot el municipi i de tots els actors de la comunitat educativa entorn objectius i el pla d’acció, de manera que pugui ser un Pla a llarg termini, capaç de mantenir-se més enllà d’una legislatura. És l’exercici d’aquesta corresponsabilitat i la suma d’esforços el que farà que aquesta sigui una eina contundent per poder millorar el treball en educació a l’Ametlla del Vallès.

QUINS AGENTS DE LA COMUNITAT EDUCATIVA HAN D’ESTAR-HI IMPLICATS:

 • Consistori: Ple, govern i regidories.
 • Tècnics de l’Ajuntament.
 • Consell Educatiu Municipal (CEM): l’articulació de la política educativa local ha de passar per l’acció del Consell Educatiu Municipal. El desenvolupament del Pla Local d’Educació anirà estretament lligat al CEM, aportant els delegats pertinents a les comissions del Pla Local d’Educació, fent seguiment i sostenint les accions derivades.
 • Centres educatius: formació reglada i no reglada.
 • Entitats: associacions de famílies, pares i mares, esplai, altres a decidir (culturals, esportives, juvenils, etc.).
 • Organismes de caire supramunicipal: educació (CRP, EAP, etc.), salut (CAP).
 • Ciutadania: processos d’escolta i participació puntual (Pla Local Joventut, enquestes a infants, joves, famílies a través dels centres escolars etc.).

L’objectiu és que aquest pla educatiu sigui cosa de tothom, que vagi més enllà dels temps i espais purament escolars, ja que els aprenentatges es donen arreu i connecten els diferents centres i espais educatius, les famílies i la comunitat.

Però no només això, sinó que també es parteix d’una una visió integral i àmplia del concepte d’educació al llarg de la vida, entesa com l’adquisició d’unes competències en tots els àmbits que permeten el desenvolupament de l’autonomia, evolució i creixement de les persones a qualsevol edat, més enllà de la capacitació professional.

Els ajuntaments són l’òrgan de l’administració més proper al territori, i això permet treballar d’una manera molt directa i d’acord amb les necessitats reals de la població, ja que gaudeixen d’una una visió transversal del territori, ajudant a establir ponts de connexió entre tots els protagonistes de l’àmbit educatiu.

Al ser una eina estratègica de treball,  el Pla Local d’ Educació ha de durar més d’una legislatura. Per tant, cal buscar una àmplia entesa per a desenvolupar-lo.

La regidoria d’Educació impulsa el Pla Local d’ Educació i fa de pal de paller, juntament amb el CEM, per garantir l’articulació de la política educativa local.

Darrera actualització: 26.01.2021 | 14:02