Ordre del dia del Ple ordinari de 26 de setembre

Dijous, 22 de setembre de 2022 a les 13:00

Dilluns 26 de setembre se celebrarà un Ple de caràcter ordinari a les 19h a la Sala Polivalent, que s'emetrà en streaming a través del canal Youbute de l'Ajuntament.

Com totes les sessions ordinàries, hi haurà un torn de precs i preguntes obert al públic. Les persones interessades hauran d'enviar la seva pregunta al correu alcaldia@ametlla.cat a partir de l'inici de la sessió indicant nom, cognoms i barri. Les deu primeres es respondran en directe en el mateix Ple, i a la resta se'ls donarà resposta via correu electrònic per tal d'agilitzar la sessió.

A) Part resolutiva

1.- Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior de data 25-7-2022.

2.- Informació d'Alcaldia.

3.- Aprovació Compte General Exercici 2021.

4.-Ratificació modificació dels estatuts del Consorci Besòs Tordera.

5.- Imposició penalitats adjudicatari licitació neteja dependències municipals.

6.- Aprovació del Pla Intern d'Igualtat i Diversitat de Gènere de l'Ajuntament de l'Ametlla del Vallès.

7.- Aixecament del reparament i pagament de la subvenció anivelladora del Complex Esportiu Can Camp, 4t trimestre de 2022.

8.- Moció Can Vila.

9.- Moció presentada pel grup municipal Junts per l'Ametlla-JUNTS per l'aprovació del Manifest de l'Acord Social per l'Amnistia i l'Autodeterminació.

10.- Moció presentada pel grup municipal Junts per l'Ametlla-JUNTS pel traspàs de rodalies Renfe.

B) Activitat de control

11.- Donar compte del llistat dels Decrets d'Alcaldia (del núm. 559 de 12-7-2022 al núm. 676 de 9-9-2022).

12.- Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió de Ple (de la núm. 26 d'11-7-2022 a la núm. 29 de 5-9-2022).

C) Precs i preguntes

Darrera actualització: 22.09.2022 | 13:42