Ordre del dia del Ple ordinari de 28 de novembre

Dimarts, 27 de novembre de 2018 a les 00:00

El proper dimecres 28 de novembre se celebrarà un Ple ordinari, a les 20h a la Sala Polivalent de la Biblioteca Josep Badia i Moret, amb el següent ordre del dia:

A) Actes altres sessions

1.- Aprovació dels esborranys de les actes de les sessions anteriors, de dates 26-9-2018 i 31-10-2018.

B) Resolucions de Govern

2.- Aprovació inicial de la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació en l’àmbit de l’Illa delimitada pel carrer A, carrer B, carrer C i carrer Barcelona del Pla Parcial de Can Draper, expt. URB 2018/194.

3.- Aprovació inicial de la Modificació del Pla Parcial de Can Draper en l’Illa delimitada pel carrer A, carrer B, carrer C i carrer Barcelona, expt. URB 2018/15.

4.- Verificació del Text Refós de la Modificació Puntual del Pla Generala d’Ordenació per facilitar la instal.lació d’ascensors en edificacions d’habitatges en general, expt. URB 2017/219.

5.- Aprovació Compte General de 2017, expt. HIS 2018/56.

6.- Ratificar acord JGL de data 19 de novembre de 2018, referent a l’aprovació de Calendari Fiscal per al 2019, expt. HIS 2018/141.

7.- Modificació de Crèdit 25/2018, Transferència de Crèdit, expt. HIS 2018/146.

8.- Donar compte de l’aprovació definitiva de la Normativa d’ús de les cartelleres de l’Ametlla del Vallès, expt. SEC 2018/21.

9.- Moció de PDeCAT, amb l’adhesió del grup municipal Ametlla’t-ERC-AM, a favor de l’absolució dels presos polítics, expt. SEC 2018/125.

10.- Moció de PDeCAT, amb l’adhesió del grup municipal Ametlla’t-ERC-AM, de suport a la Resolució 92/XII del Parlament de Catalunya sobre la priorització de l’agenda social i la recuperació de la convivència, expt. SEC 2018/126.

C) Control acció de govern

11.- Coneixement de comunicacions oficials i coneixement de decrets d’alcaldia del dia 18-9- 2018 al 19-11-2018.

12.- Mocions d’urgència.

13.- Precs i preguntes.

Darrera actualització: 27.11.2018 | 13:03